Haku

Posion kunnan Hinku-työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran – ilmastotyötä viedään eteenpäin työpajoissa ja myös kuntalaisia osallistetaan

Posion kunnan Hinku-työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 25.5.2021.

Posion kunta liittyi maaliskuussa 2021 Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) –verkostoon. Liittyessään verkostoon Posion kunta on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

Kunnan Hinku-työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 25.5.2021. Kokoukseen osallistui kunnan henkilöstä eri toimialoilta, kuten toimintaympäristöpalveluista, elinkeinotoimesta ja Posion lukiosta sekä Posion Taika Asuntojen ja Posion Vesi ja Lämpö Oy:n edustajat. Lisäksi kokouksessa oli asiantuntijajäsenenä Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta ja Sari Leinonen Itä-Lapin kuntayhtymän Vähä C-hankkeesta.  

Kokouksessa päätettiin jatkaa Hinku-työtä työpajojen muodossa. Ensimmäinen Hinku-työpaja pidetään 22.6. ja siihen pyydetään mukaan edustajia Posion yrittäjäyhdistyksestä ja Posion matkailuyhdistyksestä. Työpajoissa luonnostellaan ja ideoidaan Hinku-tavoitteita, vuosikello, vuosittaisia hillintätoimia ja tiekartta toimenpiteille. Myöhemmin myös kuntalaisia tullaan laajemmin osallistamaan Hinku-työhön.

Hinku-työn edistämisen kannalta on tärkeää, että työhön sitoutuvat Posion kunnan lisäksi Posion yrittäjät ja kuntalaiset, koska hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii laajaa yhteistyötä. Hiilineutraaliustavoitteet myös luovat erilaisia mahdollisuuksia alueen yrittäjille. Kuntalaiset voivat vaikuttaa esimerkiksi muutamalla öljylämmityksen maalämpöön, johon saa valtiolta tukea.

Viimeksi muokattu 28.5.2021