Haku

Posion kunnan hyvinvointivaliokunta kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 23.2. – asialistalla muun muassa valiokunnan toimintamalli

Ilmakuva Kirintövaarasta

Kuva: Maija Koskinen

Posion kunnassa on vuoden alusta siirrytty pitkälti valiokuntamalliin, jonka tavoitteena on lisätä avoimuutta ja yhteistyötä. Hyvinvointivaliokunta kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 23.2. Esityslistalla on mm. valiokunnan järjestäytyminen ja toimintamalli.

Valiokunnan toimintamallia on avattu esityslistassa seuraavasti:

Hyvinvointivaliokunta valmistelee opetuksen-, kirjaston ja kulttuurin, vapaa-ajan, kansalaisopiston, varhaiskasvatuksen, eläinlääkintähuollon, ympäristöterveydenhuollon sekä hyvinvoinnin ja turvallisuudenedistämisen asiat.

Asioiden valiokunnan käsittelyyn tuomisen voi tehdä kuka tahansa valiokunnan jäsen. Valmistelu toteutetaan valiokunnassa kahdessa osiossa. Ensimmäisen osion teemana on pohtia esille tuodun asian jatkokäsittelymahdollisuutta suhteessa kunnan strategiaan ja toiminnallisiin tarpeisiin. Tässä vaiheessa asia voidaan hylätä, siirtää toiseen kokoukseen tai laittaa jatkovalmisteluun.

Mikäli asian käsittely etenee jatkokäsittelyyn eli prosessin toiseen vaiheeseen, se tarkoittaa asian taustan selvittämistä, vaihtoehtojen pohtimista ja useamman päätösehdotuksen valmistelemista. Valmistelutyöhön osallistuu koko valiokunta. Valiokunnan kokouksessa jatkovalmistelun kautta asiat etenevät kunnanjohtajalle, joka vie ne kunnanhallitukseen päätettäväksi. Kunnanjohtaja voi palauttaa asian käsittelyyn valiokunnalle.

Lue koko esityslista: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=2328

Tutustu hyvinvointivaliokunnan kokoonpanoon

Viimeksi muokattu 22.2.2023