Haku

Posion kunnanhallituksen 22.5.2023 kokouksen päätöksiä

Posion kunnanhallituksen 22.5.2023 kokouksen pöytäkirja on julkaistu osoitteessa: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2453 

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen työpaikkaohjaajien korvauksesta. Työpaikkaohjaajien korvaus työharjoittelijan ohjaamisesta on 40 euroa kuukaudessa ja 60 euroa kuukaudessa, jos ohjaus tapahtuu englannin kielellä. Sopimus astuu voimaan 1.6.2023. 
  • Kunnanhallitus päätti, että Posion kunta antaa puoltavan lausunnon valtiovarainministeriön pyytämästä lausunnosta koskien kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun asetuksen ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun asetuksen muutosta. Sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset siirtyvät sen perusteella, mitä kunnat ovat raportoineet kustannuksiksi vuosina 2021 ja 2022. Siirtyvillä kustannuksilla on vaikutus siihen, kuinka paljon kunnat saavat valtionosuutta ja hyvinvointialueet valtion rahoitusta vuodesta 2023 lähtien.   
  • Kunnanhallitus päätti yksityis- ja kaavateiden lanauksista ja höyläyksistä sekä pienistä konetöistä vuosille 2023-2024.  
  • Hallintojohtajan virka on ollut haettavana 21.4 saakka ja määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 26 henkilöä. Haastattelut pidetään 7.6 ja päätösehdotus hallintojohtajasta esitetään kunnanhallituksen kokouksessa 19.6 

Viimeksi muokattu 2.6.2023