Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä 20.12.2021

Kunnanhallituksen maanantain 20.12.2021 kokouksen pöytäkirja on luettavissa osoitteessa http://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm.

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus valitsi elinkeinopäällikön virkaan insinööri (ylempi AMK) Niina Heinon ja varasijalle maa- ja metsätaloustieteen maisteri Tanja Lepistön.
  • Korkeamaan asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheenaineisto asetettiin nähtäville: www.posio.fi/rakentaminen-ymparisto/kaavoitus-maankaytto/valmisteilla-olevat-kaavat. Kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen lausunto kaavan ehdotusvaiheen aineistosta 31.1.2022 mennessä.
  • Kuntalaisaloite ulkojäästä/luistelukentästä siirrettiin käsittelyyn toimintaympäristöpalveluille, jonka toimialaan asia kuuluu.
  • Posion peruskoulun ja lukion oppilaille myönnettiin kausikortti Kirintövaaran laskettelurinteisiin keväälle 2022.
  • Posion kunta rahoittaa Mannerheimin lastensuojeluliiton tilapäistä lastenhoitotoimintaa 1000 eurolla vuonna 2022. Saatujen kokemusten jälkeen arvioidaan, onko toimintaa tarpeen jatkaa ja mahdollisesti laajentaa vuoden 2022 jälkeen.
  • Kunnanhallitus hyväksyi Posion kunnan uuden etätyöohjeen. Ohje tulee voimaan 15.1.2022. Ohjeen mukaan etätyösopimuksen tehnyt työntekijä voi tehdä etätyötä enintään kahtena päivänä viikossa niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Etätyötä voi tehdä myös tietyissä tilanteissa työtehtävistä riippuen esimerkiksi vuoroviikoin. Etätyön määrästä ja järjestelyistä sovitaan aina esimiehen kanssa.

Viimeksi muokattu 21.12.2021