Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä

Posion kunnanhallituksen maanantain 9.10.2023 kokouksen pöytäkirja on julkaistu (10.10) osoitteessa:
https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2532

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus päätti valita työpajan koivupuusahatavaran toimittajaksi vuodelle 2024 Hietasen Saha Oy:n.
  • Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistolta kunnille 1.1.2025. Posion kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto perustaa työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen, Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen, yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa ja hyväksyy, että Sodankylän kunta toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestämisvastuussa olevana työvoimaviranomaisena Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueella 1.1.2025.
  • Kunnanhallitus päätti presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä vaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä. Presidentinvaalien 1. kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024 ja ennakkoäänestys 17.1.-23.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024 ja ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024 ja ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024. Äänestyksestä Posiolla tiedotetaan tarkemmin kunnan kanavissa lähempänä äänestysajankohtaa.
  • Kunnanhallitus päätti muuttaa työnjohtajan viran työnjohtajan toimeksi, koska tehtävään ei kuulu merkittävää julkisen vallan käyttöä. Rekrytointi toimeen aloitetaan heti.
  • Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroperusteet siten, että tulovero pysyy viime vuoden tasolla 9,11 prosentissa. Yleinen kiinteistövero nousee 1,00 prosentista 1,30 prosenttiin. Vakituinen asuinrakennuksen vero pysyy 0,60 prosentissa ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen vero 1,10 prosentissa. Yleisen maapohjan kiinteistövero korotetaan Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin.

Viimeksi muokattu 11.10.2023