Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä


Posion kunnanhallituksen 23.10. kokouksen pöytäkirja on julkaistu osoitteessa:
https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2540

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus päättää hakea rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta Kalasataman jatkokehityshankkeeseen. Hankkeessa aiotaan muun muassa lisätä pakkasvarasto- ja varastoalaa kalasataman yhteyteen kasvaneen tuotantoasteen vuoksi. Pakkasvaraston määrän lisääntyessä myös energian kulutus tulee kasvamaan, jota kompensoimaan kalasatamaan asennetaan aurinkovoimala. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 103 760 €, josta kunnan omavastuuosuus on 20 752 €. Aurinkovoimalan tukiosuus vahvistuu hankkeen rahoitushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.
  • Kunnanhallitus hyväksyi Posion kukion ja Posion peruskoulun opetussuunnitelmaan perustuvan suunnitelman lukuvuodelle 2023-2024.
  • Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle option käyttämistä ruoka-, siivous- ja laitoshuoltopalveluiden tuottamisesta Compass Groupin kanssa. Option käyttäminen tarkoittaa, että sopimus päättyy 31.5.2028. Aikaisemmassa päätöksessään (kunnanhallituksen kokous 25.9) kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Posion kunta piti oman laatu- ja arviointipalaverin, jossa kävi läpi siivous- ja ruokapalveluihin liittyviä koululta sekä varhaiskasvatuksesta tulleita ruoka- ja siivouspalveluiden palautetteita. Posion kunta ja Compass Group pitivät laatupalaverin ja kunta esitti, että lähellä tuotettua naudan- ja poronlihaa tulee käyttää enemmän ruoanvalmistuksessa. Compass Group on testannut ja tehnyt koeannoksia kalamassasta ja kalamassan käyttö aloitetaan ruoanvalmistuksessa, kun reseptit saadaan valmiiksi. Siivouksen osalta kunta esitti, että Compass Group toimittaa siivousaikataulut ja esimerkiksi koululla tilojen siivousjärjestetystä muutetaan tarpeen mukaan.

Viimeksi muokattu 25.10.2023