Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä

Posion kunnanhallituksen 6.11. kokouksen pöytäkirja on julkaistu osoitteessa:

https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2548

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus päätti, että Posion kunta sitoutuu Last Arctic Frontier -pyörä- ja melontamatkailun kehittämishankkeeseen vuosina 2024-2025, mikäli hanke saa rahoituksen. Hankkeen toimenpiteiden myötä lisätään alueen pyörä- ja melontamatkailuyritysten välistä yhteistyötä ja tietoutta vastuullisesta matkailusta. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen yrityksien toimimista ympärivuotisesti, lisätä työllistämismahdollisuuksia sekä tunnistaa ja viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista alueella.
  • Kunnanhallitus hyväksyi esityksen jaettavista avustuksista järjestöille sekä yksityisille kulttuuri- ja taiteentekijöille. Avustukset ovat olleet haettavana 12.-30.4.2023. Jakoesitys ja avustusten jakoperusteet löytyvät pöytäkirjan liitteistä.
  • Kunnanhallitus päättää irtisanoa VIRTU-palvelupisteen sopimuksen 1.12.2023 lukien siten, että sopimus päättyy 31.5.2024. VIRTU-palvelupisteen tarvetta ja käyttöä on arvioitu hyvinvointivaliokunnan kokouksessa ja hyvinvointivaliokunnan nykytilakuvauksen mukaan VIRTU-palvelutilaa ei ole varattu yhtään kertaa viimeisen vuoden aikana. Lisäksi Virtu.fi – portaalin käyttö muuttuu lapha.fi -portaaliin ja näin ollen nykyinen toimintamalli loppuu vuoden 2023 mennessä.
  • Kunnanhallitus vastaanotti kuntalaisaloitteen, jossa esitetään, että Posion kunta olisi aloitteellinen muiden vastaavien kuntien, Kuntaliiton sekä muiden toimijoiden kanssa käynnistämään toimia valtiovallan suuntaan sähkönsiirron perusmaksujen lailla kieltämiseksi. Lisäksi aloitteessa esitetään sähkön siirron hinnan perustumista ainoastaan siirrettyjen kilowattien määrään. Aloitteen käsittely on siirretty tulevaisuusvaliokunnalle.
  • Kunnanhallitus vastaanotti kaksi valtuustoaloitetta; yhden keskustan ja yhden perussuomalaisten valtuustoryhmiltä. Keskustan valtuustoaloitteessa esitetään, että Posion kunta myöntäisi yli 70-vuotiaille Posion kunnan asukkaille ilmaisen kuntosalin käyttöoikeuden Posion Taikasalille vuoden 2024 alusta. Perussuomalaisten valtuustoaloitteessa esitetään ison torin laidalle asuntoautoille ja –vaunuille perustettavan taukoparkin suunnittelun käynnistämistä. Aloitteiden käsittely on siirretty tulevaisuusvaliokunnalle.
  • Kunnanhallitus hyväksyi Posion kunnan kumppanuussopimuksen Oulun yliopiston kanssa. Sopimuksessa sovitaan keskinäisestä strategisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä liittyen koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen, tutkimukseen ja osaamisen siirtoon.

Viimeksi muokattu 8.11.2023