Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä

Posion kunnanhallituksen 20.11.2023 kokouksen pöytäkirja on julkaistu (21.11.)
osoitteessa: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2556

Poimintoja pöytäkirjasta:  

📣 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Posion kunta ilmoittautuu Kuntaliiton ja Hyvilin hyvinvointialueen ja kuntien aluepilotointiin vuosina 2023-2025 ja nimeää Posion kunnan vastuuhenkilöksi hyvinvointijohtajan. Työskentelyllä tuetaan hyvinvointialueiden ja kuntien strategista yhteistyötä ja yhteistyön johtamista. Aluepilotissa tuetaan kullekin alueelle sopivan yhteistyömallin muodostumista, alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioiden. Kehittämisprosessissa tuetaan hyvinvointialuetta ja kuntia muodostamaan yhteisen näkemyksen alueelle tärkeistä tavoitteista ja toiminnan painopisteistä sekä keinoista ja työnjaosta tavoitteisiin pääsemiseksi.

📣 Kunnanhallitus päätti hyväksyä yhteistyösopimuksen Lapin hyvinvointialueen kanssa koskien kuntouttavaa työtoimintaa, sosiaalista kuntoutusta ja vammaisten henkilöiden työllistämistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa. Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Viimeksi muokattu 24.11.2023