Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä

Posion kunnanhallituksen maanantain 25.9.2023 kokouksen pöytäkirja on julkaistu (26.9) osoitteessa: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2510

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus päättää hakea rahoitusta Lapin liiton JTF-rahoituksesta Gravelbike Posio – pyöräreittien suunnitelmien toimeenpanohankkeen toteutukseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää nykyistä luonnossa tapahtuvaa retkeilymatkailun infrastruktuuria. Tavoitteena on parantaa reittien laatua, turvallisuutta ja houkuttelevuutta sekä tarjota paremmat puitteet alueen matkailulle, virkistyskäytölle ja yritystoiminnalle. Hankkeella lisätään myös osaamista ulkoilureittien toteuttamisessa kunnassa. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä Posion, Itä-Lapin ja myös muun Lapin eri toimijoiden kesken, jotta ulkoilureittiverkostot kasvavat yli kuntarajojen.
  • Kunnanhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion ja taloussuunnitelman 2025-2026 laadintaohjeen sekä kehykset. Posion kunnan vuoden 2024 talousarvion kehyksen valmistelussa on otettu huomioon mm. Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön laatimat kuntatalouden kehitysnäkymät ja käytetty pohjatietoina vuoden 2023 talousarviota, vuoden 2022 tilinpäätöstä sekä vuoden 2023 toteumatietoja. Talousarvion laadintaa ohjaa myös kunnanvaltuuston 13.5.2022 § 15 hyväksymä Posion kuntastrategian päivitys. Kuntastrategia on päivitetty valtuustokauden loppuun asti vuosille 2022- 2025.
  • Kunnanhallitus päätti ehdottaa kunnanvaltuustolle talouspäällikön viran muuttamisesta talous- ja henkilöstösuunnittelijan toimeksi. Rekrytointi toimeen aloitetaan heti.

Viimeksi muokattu 28.9.2023