Haku

Posion kunnanhallituksen päätöksiä

Posion kunnanhallituksen 5.6.2023 kokouksen pöytäkirja on julkaistu osoitteessa: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2457

Poimintoja pöytäkirjasta:

  • Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Lapin liiton ja Lapin maakuntajohtajan muutosesitykset Lapin liiton perussopimukseen. Muutostarpeet johtuvat pelastustoimen siirtymisestä hyvinvointialueen järjestettäväksi sekä 1.5.2015 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) kuntien yhteistoimintaa koskevista säännöksistä. Kuntayhtymän perussopimus on saatettava kuntalain 56 §:n mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä.
  • Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo House of Lapland on hakenut kunnilta rahoitusta markkinoinnin toimenpiteisiin vuodelle 2023. Kunnanhallitus päätti sitoutua palvelusopimukseen House of Laplandin toimenpiderahoituksesta vuodelle 2023. Posion kunnan lisämaksuosuus on 4104 €. Toimenpiderahoituksella House of Lapland toteuttaa brändimarkkinointia valituille kohderyhmille eri teemoissa.
  • Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen nimetä kirjasto-kulttuuripäällikkö jäseneksi ja kirjastonhoitaja varajäseneksi maakunnalliseen kulttuurin asiantuntijaverkostoon toimikaudelle 2023-2026. Asiantuntijaverkosto kokoontuu 2-4 vuodessa ja sen tehtäviin kuuluu mm. kehittää ja tuoda esiin kulttuurin merkitystä alueella sekä tukea kuntia kulttuurin ja hyvinvoinnin strategisessa työssä.
Viimeksi muokattu 13.6.2023