Haku

Posion kunta esittää maakuntakaavaan ehdotuksen uudesta tuulivoima-alueesta Vohon alueelle

Posion kunta esittää lisäämään uuden potentiaalisen tuulivoima-alueen, ns. Vohon tuulivoima-alueen, Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotukseen. Alue sijoittuu Posion kunnan länsirajan läheisyyteen. Alueen linjaukselta on noin neljä kilometriä Korouoman luonnonsuojelualueen rajalle.

Alue on kartoituksen jälkeen valittu potentiaaliseksi tuulivoima-alueeksi, koska siellä vallitsee hyvä tuuliolosuhteet, se on kaukana asutuksesta ja on pääosin yhden maanomistajan, Posion yhteismetsän, alueella.

Tällä hetkellä tuulivoiman rakentaminen on kaavan mukaan mahdollista Posiolla ainoastaan Murtotunturin alueella, jonne aloitetaan vuonna 2021 rakentamaan 22 tuulivoimalaa. Murtotuuli-hankkeen voimalat tuovat kunnalle kiinteistöveroja noin 660 000 euroa vuodessa.

Tuulivoiman rakentaminen tukee Posion kunnan tavoitetta vähentää ilmastopäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Posion kunta sitoutui tavoitteeseen liittyessään Kohti hiilineutraalia kuntaa –verkostoon maaliskuussa 2021. Tuulivoimalla Posion kunta kompensoi päästöjään, joiden suurimmat aiheuttajat ovat maatalous ja tieliikenne.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi huhtikuussa 2021 Kuusamon Maaningan tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaava kumottiin Posion matkailuyhdistys ry:n ja Tolvan paliskunnan tekemien valitusten perusteella. Posion kunta ei ole vastustanut Maaningan tuulivoimapuistohanketta, mutta pitää hyvin tärkeänä, että kaikessa tuulivoimarakentamisessa huomioidaan myös luonnonsuojelulliset- ja maisemalliset arvot.

Vaikka Korouoma ei päässyt jatkoon kansallispuistoiksi esitettävistä kohteista vuonna 2020, kunta pyrkii selvittämään mahdollisen kansallispuiston alueen laajentamista siten, että se täyttäisi kaikki ympäristöministeriön kansallispuistoille linjaamat kriteerit. Maakuntakaava ohjaa kaavoitusta myös kunnissa ja mahdollisten tuulivoimahankkeiden realisoituminen Vohon alueelle tulee viemään aikaa useita vuosia.

Viimeksi muokattu 11.5.2021