Haku

Posion kunta hakee suun­nit­te­li­jaa maas­to­pyö­räi­ly­rei­tis­töl­le – hankkeelle saatiin 40 000 euron tuki

Posion kunnan maastopyöräilyreittien kartoitushankkeen työt ovat valmistuneet marraskuussa 2021. Kartoitushankkeen työt teki ostopalveluna oululaisen Navico Oy:n Pekka Tahkola. 

Kartoitusta seuraava suunnitteluhanke on saanut maaseuturahastosta 40 000 euron tuen. Tuki on 100% eli kunnan omarahoitusosuutta ei ole.

Suunnitteluhankkeessa valituille reiteille tehdään ostopalveluna vuoden 2022 aikana rakennussuunnitelmat, lasketaan kustannusarviot, tehdään tarpeen mukaan sopimukset maanomistajien kanssa ja laaditaan kilpailutusasiakirjat.

Suunnitteluhankkeen ostopalvelu on tavoitteena kilpailuttaa tammi-helmikuussa 2022. Riippuen lupien hankinnasta ja rahoituksesta, reittejä päästään rakentamaan arviolta vuonna 2023. Bikepacking -retkipyöräilyreitistö voidaan mahdollisesti julkaista jo 2022, koska se ei välttämättä vaadi lupia tai rakentamista.

Suunnitteluhankkeessa on kolme työpakettia:

1. Kirintövaarasta lähtee nykyään vain käveltäväksi tarkoitetut retkeilyreitit, Kirinmatala (n. 11 km) ja Kirinkuoppa (n. 7 km). Reitit ovat valtion omistamilla mailla. Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Metsätalous Oy:n edustajien kanssa on sovittu suunnitelmien tekemisestä reittien ottamiseksi maastopyöräilykäyttöön. Lisäksi suunnitellaan sovitusti maastopyöräilyreitti Metsätalous Oy:n hallinnoimmalle maalle Nilovaaran alueelle. Reitit yhdistyvät toisiinsa, Aholan ja Kirintövaaran väliseen reittiin sekä bikepacking -reitistöön.

2. Kartoitushankkeessa kartoitettiin noin 600 km pituinen bikepacking -reitistö. Reitistö yhdistää käytännössä kaikki merkittävät posiolaiset luonto- ja kulttuurikohteet sekä Posion alueen majoitus- ja ravintolapalvelut. Reitit kulkevat lähestulkoon pelkästään olemassa olevia teitä pitkin, joten maastotöitä tarvitsee tehdä hyvin vähän suhteessa reitistön pituuteen. Reitit yhdistyvät mahdollisuuksien mukaan naapurikuntien reitteihin.

3. Korouoman luonnonsuojelualueen eteläpäästä, Lapiosalmesta lähtee useita mahdollisia maastopyöräilyreittejä Lauhkean ja Aimovaaran suuntaan kohti Livojärveä, Säikkää, Hirsiniemeä ja Akanlahtea. Nämä reitit kulkevat osin yksityisillä mailla. Reitit ovat pääosin käytöstä poistettuja vaellusreittejä tai muita maastopyöräilyyn sopivia polkuja ja tiepohjia. Näiden lisäksi selvitetään myös muiden yksityisille maille kartoitushankkeessa kartoitettujen reittien toteutusmahdollisuuksia.

Ahola-Kirintövaara-maastopyöräilyreitin toteutushanke on myös saanut haetun rahoituksen. Hanke voidaan toteuttaa vuonna 2022, kunhan Maanmittauslaitos tekee ensin reittitoimituksen reitille. Toteutushankkeen omarahoitusosuus on 7500 euroa, joka on 30% hankkeen 25 000 euron kokonaiskustannusarviosta. Omarahoitus maksetaan elinkeinopalveluiden investoinneista. Reittiin kuuluu myös Kirintövaaran ns. esteettömältä laavulta lähtevä luontopoluku, joka kestävöidään maastopyöräilykäyttöön.

Lisätietoja: hanketyöntekijä Antti Pöysä, 040 8012 231, antti.poysa@posio.fi.

Viimeksi muokattu 25.2.2022