Haku

Posion kunta kannustaa kunnostamaan vesistöjä

Posion kunta haluaa lähteä mukaan Vesku-vesistökunnostushankkeeseen, jonka avulla halutaan parantaa vesien tilaa, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Hankkeessa annetaan asiantuntija-apua ja neuvontaa paikallisiin kunnostushankeisiin sekä kehitetään vesistökunnostajien yhteistyötä. Neuvontaa saavat kaikki aktiiviset vesienhoidosta kiinnostuneet toimijat.

Hankkeessa pidetään yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat voivat tuoda näkemyksiään esille lähivesiensä tilasta. Hankkeessa myös edistetään ammattikalastajien rekrytointia vesienhoidon piiriin.

Posiolla järjestetään kuntalaisille, vapaa-ajanasunnon omistajille ja muille toimijoille suunnattu vesistöilta, jossa esitellään hanketta, käsitellään paikallisten vesistöjen tilaa sekä opitaan tunnistamaan vesistön tilassa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi kerätään tietoa paikallisten järvi- ja virtavesistöjen sekä valuma-alueiden kunnostustarpeista.

Hankkeen toiseen vaiheeseen ovat alustavasti sitoutuneet Kemijärven ja Rovaniemen kaupungit sekä Ranuan ja Simon kunnat. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lapin ely-keskus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus ja Länsi-Lapin ammatti-instituutti. Hanketta hakee ja hallinnoi simolainen Osuuskunta Virtatiimi.

– Vesku-hanke on edistänyt vesistökunnostajien verkostoitumista. Ranualle on hankkeen myötä perustettu useamman järven vesienhoitoyhdistys ja maakunnallinen päätoimijaverkosto on aloittanut toiminnan, kertoo projektikoordinaattori Eero Hiltunen Osuuskunta Virtatiimistä.

– Posion ainutlaatuisia vesistöjä on tärkeää hoitaa ja suojella. Vesku-hanke antaa paikallisille toimijoille vetoapua kunnostushankkeiden toteutuksessa, Hiltunen jatkaa.

Hankkeen toiselle vaiheelle haetaan rahoitusta ympäristöministeriön aloittamasta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Koko hankkeen kustannusarvio on 120 000 euroa, josta mukana olevat kunnat maksavat kukin 5000 euroa. Rahoituspäätös tehdään viimeistään maaliskuussa 2021. Hanke toteutetaan 1.4.2021-31.5.2022.

Listätiedot: Osuuskunta Virtatiimin Eero Hiltunen (p. 040 754 7592) tai Posion kunnan elinkeinopäällikkö Veli-Matti Ruotsalainen (p. 040 8012 205)

Viimeksi muokattu 11.1.2021