Haku

Posion kunta korjaa puuttuvia ja virheellisiä osoitteita – 100 vapaa-ajan asuntoa saa osoitteen ja 80 vakituista osoitetta korjataan

Posion kunnan alueella on suuri määrä puuttuvia ja virheellisiä osoitteita. Osa virheellisistä osoitteista on ollut virheellisiä vuosikymmenien ajan. Lisäksi osalla vapaa-ajanasunnoista puuttuu osoite kokonaan.

Noin 100 vapaa-ajanasuntoa saa osoitekorjauksen yhteydessä osoitteen ja noin 80 vakituista asuinrakennusta saa uuden korjatun osoitteen. Suurin osa korjauksista kohdistuu numerointiin, mutta osalla myös tiennimi saattaa muuttua. Uusia tiennimiäkin perustetaan.

Tulemme lähettämään kesäkuuhun mennessä kirjeen kaikille, joita osoitemuutos koskee. Pyydämme, että kuntalaiset ja mökkiläiset eivät kysele osoitteesta etukäteen, koska lopullista tietoa muutoksesta ei vielä ole ja kyselyt hidastavat prosessia. Päätökset osoitteisiin liittyen tekee kunta. Niille, joiden osoitenumero muuttuu, kunta lähettää myös uuden numerokyltin.

Nykyiset sähköiset järjestelmät ja navigaattorit eivät osaa paikantaa virheellisiä osoitteita, ja siksi esimerkiksi pelastushenkilöstöllä on ollut vaikeuksia löytää oikeaan kohteeseen.

Posion kunta on mukana valtakunnallisessa Pienten kuntien paikkatieto -hankkeessa, jonka avulla on usean kunnan voimin pyritty saattamaan osoitteet ajan tasalle.

Hanketuen avulla on pystytty palkkaamaan projektityöntekijä osoitteiden korjaustyöhön. Korjaustyön yhteydessä annetaan puuttuville rakennuksille osoite ja korjataan virheellisiä osoitteita.

Osoitenumeroinnin tulee kertoa rakennuksen tai liittymän sijainti tiellä (onko se vasemmalla vai oikealla puolen ja etäisyys tien alkupisteestä).

Osalla asukkaista on epähuomiossa päässyt jo osoite vaihtumaan väestötietojärjestelmään. Tämä on tapahtunut luonnosvaiheessa inhimillisen erehdyksen seurauksena eikä välttämättä ole vielä lopullinen osoite. Posion kunta pahoittelee tilannetta ja korjaa osoitteet oikein.

Lisätietoja: Infrapäällikkö Hannu Heikkilä, 040 8012 266, hannu.heikkila@posio.fi

Viimeksi muokattu 20.4.2023