Haku

Posion kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon – työryhmä vie ilmastotyötä eteenpäin

Posion kunnanvaltuusto päätti 5.3.2021 liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Posion kunta sitoutuu vähentämään ilmastopäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Posion kunnan liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 79 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 158 100. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE. SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia.

Hinku-yhteyshenkilö ja työryhmä vievät ilmastotyötä eteenpäin

Hinku–työn eteenpäin viemiseksi Posion kunnanhallitus nimesi 26.4.2021 Hinku-yhteyshenkilöksi viestintäsuunnittelija Riikka Tuomivaaran ja hänen varahenkilökseen palvelujohtaja Kari Laurilan.

Lisäksi perustettiin Hinku-työryhmä, johon kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, hyvinvointipalvelujen ja toimintaympäristöpalvelujen palvelujohtajat, elinkeinopäällikkö, lukion rehtori, viestintäsuunnittelija sekä Posion Vesi ja Lämpö Oy:n ja Taika-asunnot Oy:n toimitusjohtajat. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin kunnanjohtaja ja sihteeriksi viestintäsuunnittelija.

Kunnanhallitus pyytää Posion yrittäjäyhdistystä ja matkailuyhdistystä nimeämään edustajansa Hinku-työryhmään.

Posion kunta on mukana useissa ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävissä hankkeissa

Posion kunta on tehnyt pitkäjänteisesti työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Kohti kestävää matkailua Posiolla –hankkeen tuloksena Posio valittiin Visit Finlandin ensimmäiseksi kestävän matkailun kohteeksi syksyllä 2020.

Lisäksi kunta on mukana VÄLKKY-hankkeessa, jonka tavoitteena on vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa sekä VähäC eli Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa -hankkeessa.

”Posio on ainutlaatuinen luontokohde, jonka kunta asukkaineen haluaa säilyvän sellaisena myös tuleville sukupolville”, vt. kunnanjohtaja Eija Ahola sanoo.

Ilmastopäästöjen vähentämiseksi Posion lämpölaitos muutettiin öljykäyttöisestä haketta käyttäväksi vuonna 2013. Lämpölaitos myös tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon. Vuonna 2018 Kotilammen teollisuushalliin asennettiin ilmalämpöpumppuja öljylämmityksen vähentämiseksi.

Posion kunta on myös mahdollistanut tuulivoimalaitoksen rakentamisen Murtotunturiin 2021-2022. Lisäksi kunta on vuonna 2016 mahdollistanut kolmen tuulivoimalan rakentamisen.

Parhaillaan kunta on teettämässä kuntokartoitusta, jossa selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen siirtymistä esimerkiksi maalämpöön ja aurinkolämpöön.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia. Posion merkittävimmät päästölähteet ovat maatalous ja tieliikenne.

”Paikallisten matkailuyrittäjien aloittamaa kestävän kehityksen työtä jatketaan. On tärkeää saada kuntalaiset ja muut yritykset mukaan toimintaan. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, vt. kunnanjohtaja Eija Ahola sanoo.

Posion kunnan tavoitteena on saada lisää yrityksiä mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

Viestintäsuunnittelija Riikka Tuomivaara 040 8012227, riikka.tuomivaara@posio.fi.

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, jyri.seppala@ymparisto.fi.

Viimeksi muokattu 19.5.2023