Haku

Posion kunta osallistuu Etelä-Lapin VESKU-hankkeeseen

Vesistökunnostushanke Etelä-Lapin VESKU edistää vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista ja tuo Lapin maakunnan alueelle hyväksi havaittuja vesienhoidon toimintamalleja. VESKU-hanke pitää yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset ja loma-asukkaat voivat tuoda esille näkemyksiään lähivesiensä tilasta. Ratkaisuja parempaan vesien tilaan etsitään yhdessä; hanke antaa asiantuntija-apua ja neuvontaa paikallisiin vesienkunnostushankkeisiin. Apua saavat kaikki vesienhoidosta kiinnostuneet toimijat.

Etelä-Lapin VESKU-hanke on käynnistynyt toukokuussa 2023 ja jatkuu syyskuun 2024 loppuun. Hanketta hallinnoi simolainen osuuskunta Virtatiimi. Hanke on saanut rahoituksen Lapin ELY-keskukselta osana Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa sekä hankealueen kunnista – Rovaniemeltä, Posiolta, Ranualta, Tervolasta ja Simosta. Hankkeessa työskentelee kokoaikainen koordinaattori ja osa-aikainen hankesihteeri. VESKU-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Lapin ELY-keskus, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, Lapin AMK, Länsi-Lapin ammatti-instituutti, Oulun ProAgria ja Suomen vesistösäätiö. Etelä-Lapin VESKU-hankkeen toimenpiteet Posiolla painottuvat Etelä-Posion vesistöyhdistys ry:n toiminta-alueelle, mutta vesienhoitotyöhön toivotaan mukaan uusia toimijoita. Myös ammattikalastajien rekrytointia vesistökunnostuksen piiriin edistetään hankkeessa. Vesistökunnostuksiin voi hakea valtion harkinnanvaraista vesistökunnostusavustusta Lapin ELY-keskuksesta. Tukeen ovat oikeutettuja rekisteröityneet toimijat kuten osakaskunnat, kyläyhdistykset, kalastus-ja metsästysseurat.

Kuntalaiset ovat toivoneet vesistökunnostusta kyselyssä, joka tehtiin Posion kunnan ilmastosuunnitelman yhteydessä – vesistökunnostuksen tukeminen onkin tärkeä toimenpide Posion kunnan ilmastosuunnitelmassa. Ilmastosuunnitelma tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuun lopussa.

Etelä-Lapin vesistöyhdistyksen vesistöilta kesäkuussa

Etelä-Lapin vesistöyhdistys ry järjestää Vesistöillan Kuloharjun kylätalo Kipinässä keskiviikkona 7.6 klo.17 alkaen. Illan aikana esitellään yhdistyksen toimintaa ja hankkeita, sekä esitellään niittokalustoa. Vesistöillassa myös kunnanjohtaja Pekka Jääskön puheenvuoro sekä asiantuntijapuheenvuoroja mm. Eero Hartikainen Metsähallitukselta, VESKU-hankkeen asiantuntija Eero Hiltunen ja Reijo Kallioniemi ELY-keskukselta sekä Klaus Kilpivaara Vuotungin vesistöyhdistyksestä. Illan aikana kuullaan myös paikallisia kalastajia hoitokalastuksesta. Kalakeittotarjoilu!

VESKU –hankkeen yhteyshenkilöt:

Projektikoordinaattori Eero Hiltunen eerojhiltunen@gmail.com p.040 7547592
Hankesihteeri Minna Simoska virtatiimi@pp.inet.fi p.040 7497693

Viimeksi muokattu 2.6.2023