Haku

Posion kunta otti käyttöön siltarahoitusmallin yhdistyksille

Retkeilijät kahvitauolla

Kuva: Harri Tarvainen

Posion kunnanhallitus on kokouksessaan 9.5.2022 päättänyt, että kunta alkaa myöntämään yhdistyksille ns. siltarahoitusta, jolla paikataan yhdistyksen käyttöpääomantarvetta myönteisen avustuspäätöksen ja avustuksen maksatuksen välisenä aikana.

Päätöksen taustalla on uuden kuntastrategian tavoite tehdä Posiosta Suomen yrittäjähenkisin kunta sekä rakentaa vahvat verkostot elinvoimalle ja kasvulle. Pyrkimyksenä on rakentaa kunnan sisäisiä, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Näiden avulla varmistetaan kuntalaisten palvelut ja hyvinvointi.

Posion kunta tukee yhdistysten toimintaa jo nyt muun muassa avustuksilla ja tarjoamalla tiloja yhdistysten käyttöön.

Yhdistyksillä on kuitenkin usein vaikea lähteä mukaan isompiin kehittämishankkeisiin, sillä mm. Leaderin, ELY-keskuksen ja muiden rahoittajien hankkeissa hanketuki tai muu maksatus maksetaan yhdistykselle vasta hankkeen päätyttyä tai toiminnan käynnistyessä maksuerissä siten, että niiden viive aiheuttaa yhdistykselle väliaikaisen rahoitustarpeen. Kunnan tarjoama siltarahoitus on siis tärkeä konkreettinen keino yhdistyksien tukemiseen. Myönnetty siltarahoitus maksettaisiin takaisin kunnalle heti hanketuen tai muun maksatuksen saamisen jälkeen.

”Yhdistystoiminta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Näin kuntalaiset voivat löytää mielekästä tekemistä, sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä. Yhdistykset voivat myös tuoda kuntalaisten äänen päätöksentekoon ja jakaa omaa osaamistaan yhteiseen kehittämistyöhön. Yhdistykset ovat kunnalle tärkeä yhteistyökumppani. Yhdistykset ja kunta järjestävät yhteistyössä monenlaista toimintaa, kuten erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia”, kunnanhallituksen esitystekstissä sanotaan.

Posion kunta voi myöntää silta- eli väliaikaisrahoitusta yhdistyksille seuraavilla ehdoilla:

 1. Yhdistys on Posiolla aktiivisesti toimiva posiolainen rekisteröity yhdistys.
 2. Yhdistys on saanut myönteisen avustuspäätöksen tuen antajalta.
 3. Toteutettava hanke on yleishyödyllinen, se toteutetaan Posion kunnan alueella ja siitä hyötyvät/sitä voivat käyttää myös muut kuin yhdistyksen jäsenet.
 4. Siltarahoitus on enintään myönnetyn avustuksen suuruinen.
 5. Siltarahoitusta maksetaan yhdistykselle erissä yhdistyksen esittämän maksusuunnitelman mukaisesti.
 6. Vakuutena kunnalle toimii avustuspäätös. Avustus maksetaan suoraan sulkutilille tai kunnan tilille.
 7. Päätöksen siltarahoituksen myöntämisestä tekee kunnanhallitus.
 8. Yhdistys hakee kunnalta siltarahoitusta vapaamuotoisella hakemuksella avustuspäätöksen saatuaan. Hakemukseen on liitettävä avustuspäätös, maksusuunnitelma sekä yhdistyksen edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
 9. Mikäli hanke ei toteudu suunnitellusti, yhdistys on velvollinen maksamaan kunnalle aiheutuneen tappion.
 10. Hakemukset käsitellään erillisinä asioina tapauskohtaisesti harkiten.
 11. Siltarahoituksesta tehdään sopimus kunnan ja yhdistyksen välille.

Viimeksi muokattu 20.5.2022