Haku

Posion kunta tiedottaa kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta

Ilmakuva Posion keskustasta talvella

Kuva: Maija Koskinen

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan ympäristöjaosto on 7.3.2023 § 10 päättänyt käynnistää ympäristönsuojelumääräysten laatimisen aloittamisen yhteistoiminta-alueelle.

Päätöksen mukaan Yhdyskuntatekniikan ympäristöjaosto päätti esittää Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kunnille, että

1. yhteistoiminta-alueella aloitetaan kuntien ympäristönsuojelumääräysten laatiminen,

2. mikäli kunta hyväksyy edellä mainitun esityksen, se tiedottaa kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelun aloittamisesta kunnan tietoverkkosivuilla,

3. kunnat valtuuttavat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen laatimaan luonnoksen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä.

Posion kunnanhallitus päätti 31.3.2023 kokouksessaan, että Posion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi aloittaa ympäristönsuojelumääräysten laatimisen valmistelun.

Viimeksi muokattu 13.4.2023