Haku

Presidentinvaali 2024

Tältä sivulta löydät tietoa vuoden 2024 presidentinvaalista Posiolla.

Äänestys vaalipäivinä

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9.00-20.00 ja mahdollinen 2. vaali toimitetaan sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00-20.00. Posion kunnassa toimii yksi äänestyspaikka.

  • Äänestysalue: 001 Posio
  • Äänestyspaikka: Kunnanvirasto (Kirkkotie 1)

Ennakkoäänestys

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 17.1.-23.1.2024. Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, suoritetaan ennakkoäänestys 31.1.-6.2.2024. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat alla mainitut paikat.

ÄänestyspaikkaAukioloaika
Kunnanvirasto (Kirkkotie 1)ma-pe klo 9.00-17.00
la-su klo 11.00-14.00
Kuloharju (Kuoliontie 1)1. kierros2. kierros
ma 22.1. klo 12-14ma 5.2. klo 12-14

Ennakkoäänestys laitoksissa

Terveyskeskuksessa, Valmankodissa, Rantala-kodissa, Suvannossa, Valkamassa, Sotavammaisten tukiyhdistyksen tilassa (Sairaalantie 1) sekä Vanhustentalon kerhohuoneella tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä ilmoitetaan ko. laitosten ilmoitustaululla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan ensimmäisellä kierroksella 17.1.-23.1.2024 välisenä aikana ja mahdollisella toisella kierroksella 31.1.-6.2.2024 välisenä aikana.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16.00 mennessä, puh. 040 8012 228. Ilmoitus pelkästään toisen kierroksen ennakkoäänestykseen kotona on tehtävä viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö on ilmoittautunut kotiäänestykseen ensimmäisen vaalin osalta, ei sitä enää tarvitse tehdä mahdolliseen toiseen vaaliin uudelleen.

Henkilöllisyyden selvittäminen

Äänestäjä on velvollinen antamaan selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjä voi todistaa henkilöllisyytensä voimassa olevalla poliisin antamalla henkilökortilla, passilla, kuvallisella kela-kortilla tai ajokortilla. Jos äänestäjällä ei ole mitään henkilöllisyyden osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää äänestystä varten väliaikaisen henkilökortin.