Haku

Posion Soukkavaaraan uusi suojelualue

Luonnonperintösäätiö osti tammikuun alussa yli 150-vuotiaan vaarametsän vain kilometri Posion kuntakeskuksesta itään sijaitsevalta Soukkavaaralta.

Uusi alue kytkeytyy Kitkajärven ja Riisitunturin valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. “Maisema-aluestatuksesta huolimatta yhtenäisiä vanhoja luonnonmetsiä löytyy Yli-Kitkan Posion puoleisilta rannoilta enää lähinnä saarista ja paikoin muutamilta rantamilta. Luonnonperintösäätiön uusi suojelualue turvaa näiden viimeisten aarnialueiden säilymistä”, toteaa Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Petri Haapala.

Soukkavaaran pohjoisrinteeseen sijoittuvalla 29,5 hehtaarin suojelualueella kasvaa luonnontilaista kynttiläkuusten ja lakkapääpetäjien hallitsemaa havumetsää. Puuston ikärakenne on monipuolinen. Osa metsän puista on jo muuttunut keloiksi, sammaloituneiksi maapuiksi sekä uhanalaisen hömötiaisen pesäpaikoiksi sopiviksi koivupökkelöiksi.

Suojelualueelta löytyy myös pieni luonnontilainen räme, jonka reunaa luikertelee suolähteiltä ja Soukkavaaran rinteen tihkupinnoilta alkunsa saava kirkasvetinen puro. Tammikuisena päivänä puron varren hangella kulki saukon edestakainen jälkijono.

Pienen kysymysmerkin Soukkavaaran tulevaisuudelle tuo suojelualueelle ulottuva malminetsintälupahakemus.

“Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobalt on hakenut malminetsintälupaa alueelle, josta noin kaksi hehtaaria ulottuu suojelualueen puolelle. Toisaalla kaivosyhtiö on julkisuudessa luvannut olla toimimatta luonnonsuojelualueilla ja niiden läheisyydessä. Kitkan vesistöjenkin takia on seurattava, että tästä lupauksesta pidetään kiinni”, kertoo suojeluasiantuntija Petri Haapala.

Luonnonperintösäätiö hankki Soukkavaaran avoimilta metsämarkkinoilta. Jatkossa säätiö selvittää voitaisiinko aluetta käyttää Posion kuntakeskuksen asukkaiden ja läheisellä Pentik-mäellä vierailevien matkailijoiden virkistyskohteena.

Soukkavaara on Luonnonperintösäätiön 152. suojelualue koko Suomessa ja kymmenes Lapissa. Koko Suomessa säätiön on suojellut yli 3 600 hehtaaria arvokkaita luonnonalueita.

Lisätietoja:

Petri Haapala, suojeluasiantuntija, Luonnonperintösäätiö, 040 573 5284, petri.haapala@luonnonperintosaatio.fi

Pepe Forsberg, toiminnanjohtaja, Luonnonperintösäätiö, 050 552 2588, pepe.forsberg@luonnonperintosaatio.fi

Viimeksi muokattu 17.2.2022