Haku

Latuavustus – hae 15.12.2023 mennessä

Haluatko ajaa latuja Posiolla talvikaudella 2023 – 2024? Posion kunnan elinvoimapalvelut myöntää avustuksia latujen kunnossapitoon.

Avustuksen määrä on 50 euroa per latukilometri yhdelle kunnostuskaudelle – tai kulloinkin käytettävissä olevien määrärahojen mukaisesti. Mikäli tukea ei riitä kaikille, niin kylätoimikuntien ja yhdistysten hoitamat ladut priorisoidaan ensisijaisiksi tuen saajiksi.

Avustettavan osuuden maksimipituus on 10 latukilometriä. Yli kymmenen kilometrin pituiset ladut, joilla on erityistä merkitystä matkailun kannalta tai huomattavan suurta käyttöä, tulee mainita avustushakemuksessa ja ne otetaan huomioon hakemuksia käsiteltäessä.

Ehtona avustukselle on, että kauden lopuksi elinvoimapalveluihin toimitetaan kopio ajopäiväkirjasta, jonka voit täyttää sähköisesti word-dokumenttiin tai tulostamalla pdf-dokumentin. Lisäksi ehtona on, että www.posio.fi/infogis -järjestelmä päivitetään ladun osalta jokaisen kunnostuskerran jälkeen. Ohjelma toimii tekstiviestillä.

Avustettavan ladun tulee olla kaikkien käytettävissä ja hiihdettävissä koko kauden vapaalla ja/tai perinteisellä. Avustuksen hakija vastaa tarvittavista luvista maanomistajilta.

Avustusta tulee hakea 15.12.2023 mennessä täyttämällä hakemus joko paperisena tämän linkin takaa tai sähköisesti alla olevan lomakkeen kautta:

Latuavustushakemus

1. Hakijan tiedot

Nimi(Pakollinen)
Osoite(Pakollinen)

2. Ylläpitäjän tiedot

Nimi
Osoite

Viimeksi muokattu 23.11.2023