Haku

Lähe Sieki liikkeelle!

Lähe sieki liikkeelle (entiseltä nimeltään SuomiMies seikkailee) on vuonna 2007 aloitettu valtakunnallinen konsepti, jonka ensisijaisena tavoitteena on kannustaa sekä innostaa terveellisen ja liikunnallisen elämänta-van pariin. Lapissa konseptia on toteutettu aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien. Nyt tämä matalan kynnyksen terveysliikuntatapahtuma saapuu jälleen Posiolle!

klo-

Yhteisö- ja etätyötila Tarmo

Lähe sieki liikkeelle -tapahtumassa testataan ilmaiseksi, hikoilematta ja hengästymättä, seuraavat: kehon-koostumus, puristusvoima, kestävyyskunto sekä vyötärönympärys. Tapahtumissa kannustetaan kiinnittämään huomiota omaan arkeen sekä erityisesti työssä ja vapaa-ajalla jaksamiseen. Tutkimusten mukaan hyvä fyysinen kunto auttaa selviämään paitsi työn fyysisestä, myös psyykkisestä rasituksesta. Vastaavasti alentunut kunto – erityisesti kestävyyskunto – on yhteydessä koetun uupumuksen lisääntymiseen. Terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi ei tarvita urheilullisia urotekoja. Säännöllinen liikunta ja päivittäinen arkiaktiivisuus riittävät jo pitämään työkyvyn ja kunnon sellaisella tasolla, että virtaa riittää niin töissä kuin vapaa-ajallakin.

Mittauksiin ei tarvitse valmistautua. Tule siis paikalle sellaisena kuin olet! Mittaukset kestävät noin 30 mi-nuuttia / henkilö, mutta paikalle ei kuitenkaan kannata tulla kiireessä, sillä testipisteisiin voi joutua jonotta-maan. Mittauksissa ei tarvitse hikoilla eikä hengästyä, voit siis tulla paikalle tavallisissa vaatteissa. Kehon-koostumusmittaus tehdään avojaloin, joten jaloissa kannattaa olla helposti riisuttavat sukat.

Mittausten jälkeen jokaiselle osallistujalle tehdään henkilökohtainen yhteenvetoraportti. Lisäksi tulosten tul-kintaan on mahdollista saada apua pienryhmäpalautteessa, jota vetää terveysliikunnan ammattilainen. Pa-laute kestää noin 15 minuuttia.

Mukana tapahtumassa ovat myös Lapin Muistiyhdistys ry sekä Lapin Sydänpiiri ry. Lapin Muistiyhdistys tuo mukanaan tärkeitä aivoterveysasioita ja Lapin Sydänpiiri on antamassa tietoa sekä neuvontaa valtimotervey-destä ja sydänterveellisistä elämäntavoista. Lapin Sydänpiirin pisteellä on myös mahdollisuus mittauttaa ve-renpaine.

Tapahtuman toteutuksesta vastaavat alueellinen liikuntajärjestö Lapin Liikunta ry sekä Posion kunta. Testi-pisteiden toteutuksesta vastaavat Lapin ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Rovaniemeltä.

Tapahtumaan on vapaa pääsy – tervetuloa mukaan!

Lisätiedot:

Lapin Liikunta ry / Terveysliikunnan kehittäjä Riina Jänkälä

p. 040 839 6542, riina.jankala@lapinliikunta.fi

Viimeksi muokattu 19.9.2023