Haku

Posion perhekeskuksen Teams -info

Mikä on Posion perhekeskus? Mitä palveluita Posion perhekeskukseen kuuluu? Mitä toimintaa Posion perhekeskus järjestää? Mikä on sähköinen perhekeskus ja Pyydä apua -palvelu? Mistä löydän tietoa Posion perhekeskuksen toiminnasta? Tule kuulemaan Posion perhekeskuksesta kaikille avoimeen Teams -infoon 24.10. klo 17-17.30. Huom. toteutus ainoastaan Teamsin kautta, ei live-tilaisuutta. Ei ennakkoilmoittautumista, linkki tilaisuuteen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY2YzdkNjItNjEzMi00NTRlLTg5NmQtOThlMDZiNzk1Mzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22b39ddbc7-cb66-4c92-8048-5f42878a25fe%22%7d

klo-

Teams

posion-perhekeskuksen-teams-info

Viimeksi muokattu 20.10.2023