Haku

Yrittäjien aamukahvit

Aiheena Koillismaan Leaderin yritystuet, joista puhumassa Pirjo Jaakola. Lisäksi paikalla on Anna-Kaisa Luoma-aho kertomassa Lapin TE-toimiston työnantajan rekrytointipalveluista. Tervetuloa mukaan!

klo-

yhteisö- ja etätyötila Tarmo (Posiontie 44)

Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQ4MDM5OGUtNjUxNS00ZGNlLWJkYmItYTJhNDM3MGRlYWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f6711646-41ae-4157-9458-cf4a1e0601bd%22%2c%22Oid%22%3a%22d81d7fe0-37bd-4318-8450-c8fd5c5054ce%22%7d

Viimeksi muokattu 21.9.2023