Haku

Posiolla on 25 järveä, joiden ekologinen tila on riskissä heikentyä – vesistökunnostushanke auttaa

Oletko kiinnostunut oman mökkijärvesi tai jonkun muun posiolaisen vesistön kunnostuksesta?

Posiolla käynnissä olevan Vesku-vesistönkunnostushankkeen tavoitteena on edistää vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa aktivoimalla ja opastamalla yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä, osakaskuntia ja muita toimijoita vesistöjen hoitajiksi. Vastaavissa hankkeissa on havaittu, että yleensä paikalliset vesistökunnostushankkeet eivät käynnisty ilman henkilökohtaista neuvontaa ja asiantuntija-apua.

Tätä kaikkea hanke tarjoaa:

  • Asiantuntija-apua ja toimenpidesuosituksia pienimuotoisten, paikallisten vesistökunnostus- ja hoitohankkeiden käynnistämiseksi.
  • Auttaa toimijoita vesilain edellyttämän luvan tarpeen arvioinnissa ely-keskuksen kanssa sekä toimenpiteiden vaatimien ympäristöilmoitusten laadinnasta.
  • Apua vesistökunnostushankkeiden rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa.
  • Neuvoo yhteistyökumppaneiden kautta myös maatalous- ja metsätalousalueiden vesiensuojeluratkaisujen toteuttamisessa ja rahoituksessa. Toimijat ohjataan maatalouden ympäristötuen tai ympäristökorvauksen piiriin maatalousalueilla.
  • Metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden osalta Suomen metsäkeskus tekee osana Vesku-hanketta yksityisten metsätalousmaiden vesiensuojelutarpeiden kartoitusta metsätalousmailla.

Ely-keskus on laatinut listauksen niistä Posion vesistä, joiden ekologinen tilaluokka on tällä hetkellä hyvä, mutta se on riskissä heikentyä. Nämä järvet ovat Mäntyjärvi – Salmijärvi, Laukkujärvi, Kolkonjärvi, Kynsijärvi – Kynsilampi, Lipeäjärvi, Kulojärvi, Kuusijärvi, Kuusijoki-Unijoki, Laijonjärvi, Tuomijärvi, Pieni Hietajärvi, Iso Akonjärvi, Anetjärvi, Hoikkajärvi, Koppelojärvi, Jokilampi, Soudunjärvi, Rytijärvi, Latvajärvi, Vääräjärvi, Lauttajoki, Alajärvi, Mourujärvi, Mourujoki-Vääräjoki ja Posionjärvi.

Oman vesistösi kunnosta tai kunnostustarpeesta voit olla yhteydessä Vesku-hankkeen Eero Hiltuseen, p. 040 754 7592 tai eero.j.hiltunen@gmail.com.

Viimeksi muokattu 29.11.2021