Haku

Visit Arctic Europe 2

Visit Arctic Europe II -hankkeessa kehitetään ympärivuotista, kestävää ja laadukasta matkailua Suomen ja Ruotsin Lapissa sekä Pohjois-Norjassa. Työtä jatketaan Visit Arctic Europe (VAE) hankkeen saavuttamien tulosten pohjalta sekä siinä havaittuihin kehityskohtiin pureutuen.

Hankkeen kolme pääaihetta ovat: markkinointi, saavutettavuus ja osaamisen kehittäminen.  Hankkeen partnereina ovat Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME), Northern Norway Tourist Board ja Swedish Lapland Visitors Board, joista LME toimii pääpartnerina. LME:n toiminta on vahvasti yrityslähtöistä ja myös VAE II:ssa yritysten rooli on keskeinen. 

Suomessa hankkeen rinnalla jatketaan Kohteena Lappi -tukihanketta. Siinä kehitetään erityisesti Suomen Lapille tärkeitä asioita, kuten sisäistä liikennettä, digiosaamista sekä toimenpiteitä, jotka eivät ole hanketukikelpoisia. Osallistumalla VAE II-hankkeeseen, yritykset osallistuvat myös Kohteena Lappi II -hankkeeseen.

Hankeaika: 1.4.2018 – 31.3.2021

Kokonaisbudjetti: 5,3 mil. €

Hankkeen rahoittajat:

  • Interreg Nord
  • Suomi: Lapin Liitto 
  • Ruotsi: Region Norrbotten  
  • Norja: Innovation Norway, Finnmarks fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordic Council of Ministers 
  • Sekä mukana olevat 122 matkailuyritystä

Projektipäällikkö:
Nina Forsell
nina.forsell @ lme.fi +358 40 1262 996

Viimeksi muokattu 15.12.2020