Haku

Kotimaisen kalan hyödyntämisessä piilee valtavasti potentiaalia – katso webinaarin tallenne

Arktinen kalatalous – kotimaisen kalan hyödyntämisen monet keinot -webinaarissa käsiteltiin kattavasti muun muassa sitä, miten arktisen alueen kaupallinen kalastus turvataan jatkossakin ja miten kotimaisen kalan arvostusta voidaan lisätä

Keskiviikkona 16.3.2022 pidetyssä Arktinen kalatalous – kotimaisen kalan hyödyntämisen monet keinot -webinaarissa käsiteltiin kattavasti muun muassa sitä, miten arktisen alueen kaupallinen kalastus turvataan jatkossakin ja miten kotimaisen kalan arvostusta voidaan lisätä.

Webinaarin puhujina toimivat Timo Halonen Maatalous- ja metsätalousministeriöstä, Matti Ovaska WWF Suomesta, Juha Korhonen Kuusamon Kalasta sekä Heikki Nikula Inarin Ravintola Aanaarista. Webinaarin järjestämisestä vastasi Lapin Ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoista koostuva projektiryhmä yhteistyössä GRUDE Project EU:n ja Lapin Liiton Välkky-hankkeen kanssa.

Kalansyönnin kasvun yhteiskunnalliset vaikutukset

Lisää kalaa suomalaisten lautasille! Tätä peräänkuuluttaa Maa- ja metsätalousministeriön virkamies Timo Halonen, joka esitteli webinaarissa kalansyönnin kasvun yhteiskunnallisia vaikutuksia talouden, terveyden ja ilmaston näkökulmasta.

Kotimaisen kalansyönnin lisääminen tarkoittaa valtavaa potentiaalia maamme työllisyyden, tuotannon arvon ja viennin kasvattamisessa samalla positiivisia terveysvaikutuksia lisäten ja hiilijalanjälkeä pienentäen. Suomen valtioneuvosto on sitoutunut kotimaisen kalan edistämisohjelmaan, jonka visiona on tuplata vuoteen 2035 mennessä kotimaisen kalan kulutus ja kalatuotteiden viennin arvon moninkertaistaminen.

Rovaniemeläislähtöinen WWF Suomen suojeluasiantuntija Matti Ovaska toteaa, että arktisten vesien alueella on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä pohjoisen vesien saalismäärät muodostavat ainoastaan 8 % Suomen sisävesien kaupallisesta kokonaissaaliista. Vajaasti hyödynnettyjä pohjoisten vesien kalalajeja ovat eritoten särkikalat ja silakka.

Suurtalouskeittiöt ovat avainroolissa kotimaisen kalan hyödyntämisen tehostamisessa, samoin kotimaan matkailu- ja ravintolatoiminta. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Inarin Kultahovin ravinto Aanaar, joka noudattaa lähiruokaa luonnosta -filosofiaa ja valmistaa siian ja punalihaisten kalojen lisäksi ruokaa myös vähempiarvoisista kaloista. Aanaarin omistajiin kuuluva ravintolan keittiömestari Heikki Nikula kertoo, että paikallisen, puhtaissa olosuhteissa kasvaneen ja kestävästi kalastetun kalan käyttö näkyy sekä asiakkaiden että alan toimijoiden antamana arvostuksena. Nikula kiittelee myös kalankäsittelyn kehittymistä ja parantumista, joka näkyy konkreettisesti asiakkaan lautasella.

Kaupallisen kalastamisen mahdollisuudet ja haasteet arktisella alueella

Kaupallisen kalastuksen jatkuvuuden varmistaminen arktisella alueella on elintärkeää. Kuusamon Kalan toimitusjohtaja ja ammattikalastaja Juha Korhonen näkee pohjoisen alueen kalastuksen vahvuuksina elinvoimaiset, hyvässä kunnossa olevat vesistöt, jotka ovat alikalastettuja eli niistä löytyy saalispotentiaalia tulevaisuudessakin. Haasteita tuovat toisaalta pitkät kuljetusmatkat, osaamisvaje sekä alhainen jalostusaste.

Korhosen mukaan innovatiivinen jalostus, entistä tiiviimpi yhteistyö alan sisällä sekä sidosryhmien, esimerkiksi matkailualan toimijoiden, kanssa sekä kalankäsittelyn tehostaminen ovat keskeisessä roolissa nykyisen potentiaalin entistä tehokkaammassa hyödyntämisessä.

Linkki webinaari-tallenteeseen: https://youtu.be/Y7wEf4TtDi8

Lisätietoja:
Grude Project EU, projektipäällikkö Kalle Santala puh. 040 647 6699, kalle.santala@lapinamk.fi
www.grudeproject.eu

Viimeksi muokattu 22.3.2022