Haku

Kunnanhallituksen 13.3.2023 päätöksiä

Posion kunnanhallitus kokoontui maanantaina 13.3. ja päätti mm. seuraavista asioista:

  • Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Oulun seudun Uusyrityskeskus ry:n kanssa siitä, että yhdistys alkaa tuottamaan yrittäjän perusneuvontapalveluita ja ohjausta Posiolle
  • Joustavan perusopetuksen opettajan virka lakkautetaan 1.8.2023 alkaen.Perusteluina on oppilasmäärien pieneminen. Yksilöllisiä koulupolkuja hyödyntäen pystytään järjestämään kolmiportaista tukea ja mahdollistamaan oppilaille tutustuminen työelämään esimerkiksi TET-jaksojen avulla.
  • Koska toimintaympäristöpalvelujen palvelujohtajan virka on lakkautettu eikä palvelujohtaja ole ottanut vastaan hänelle tarjottuja virkoja, kunnanhallitus päätti irtisanoa palvelujohtajan tuotannollis-taloudellisin perustein.
  • Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Posion kunta lähtee mukaan LapinTE-24 hankkeeseen kunnan omarahoitusosuudella. Mikäli kaikki Lapin kunnat osallistuvat hankkeeseen, on yksittäisen kunnan osuus kuntarahoituksesta yhteensä 940 euroa.
  • Päätettiin lähteä mukaan Work & Stay kokonaista elämää Koillismaalla -hankkeeseen. Hanke tukee Posion kunnan strategisista tavoitteista: 1. Suomen yrittäjämyönteisin kunta ja 4. Perheiden Posio Hanke tukee myös talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kirjattuja toimenpiteitä koskien työllisyys- ja asettautumispalveluita sekä yrittäjyyden tukemista. Hankkeen omarahoitus on 36 304 euroa kolmelle vuodelle. Hankkeen myötä saadaan taloudellista tukea noin 160 000. euroa.

Lue koko pöytäkirja: https://posio.tweb.fi/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?bid=2352

Viimeksi muokattu 14.3.2023