Haku

Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Tällä sivulla

Kuvaus

Lähetetty aloite kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin. Aloitteen käsittelee kunnanhallitus ja siirtää asian käsittelyn edelleen sen lautakunnan alaisuuteen, jolle asia kuuluu. Aloitteen tekijälle lähetetään pöytäkirjaotteet asian etenemisestä kunnassa.

Toimita aloite kuntaan sähköisesti tai paperilla. Aloitteen voit tehdä kuntalaisaloite.fi verkkopalvelun sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla kirjaamoon tai vapaamuotoisella kirjeellä. Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Palvelu on maksuton.

Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Kuntalain vakiintuneen tulkinnan mukaan asukkaalla tarkoitetaan myös muita kunnan jäseniä, jotka omistavat kunnassa maata tai kiinteää omaisuutta, yrityksen tai maksavat veroja kuntaan. Yhteisöllä ja säätiöllä tarkoitetaan tahoja, jolla on kunnassa omistusta tai yhteys palveluun. Tällainen yhteisö tai säätiö voi olla paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen. Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloite kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa. Palvelu on maksuton.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 20.1.2021

Kunnan kirjaamo

Kunnan kirjaamo avustaa sinua asiakirjoihin ja asioiden käsittelyyn liittyvissä tieto- ja hakupalveluissa.

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012209

Maksullisuus: Maksullinen numero

Aukiolotiedot

Normaalit aukioloajat

Maanantai

09:00 - 15:00

Tiistai

09:00 - 15:00

Keskiviikko

09:00 - 15:00

Torstai

09:00 - 15:00

Perjantai

09:00 - 15:00

Kuntalaisaloite

Lähetetty aloite kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi.

Verkkosivut