Haku

Posion potentiaali valjastetaan kasvun moottoriksi – tutustu kuntalaiskyselyn tuloksiin

Posion kuntastrategian ja brändin uudistustyössä on päästy hyvin liikkeelle. Kehittämisen pohjaksi on tehty taustatutkimusta, jonka tuloksista on saatu poimittua selkeitä kehityskohteita ja paljon potentiaalia.

Kuva: Eeva Mäkinen

Posion kuntastrategian ja brändin uudistamisen taustaksi tehtiin kuntalaisille ja kuntaan sidoksissa oleville kysely. Lisäksi haastateltiin muutamia menestyneitä entisiä kuntalaisia. Näiden lisäksi strategisessa taustatyössä on hyödynnetty erilaisia työ- ja sidosryhmiä.  

Kyselyn vastaajat kokivat, että Posio on rauhan ja kauniin, pohjoisen luonnon tyyssija, jolla on paljon käyttämättä jäänyttä potentiaalia. Posion mielikuva sai keskiarvosanan 3,6 viiden ollessa maksimiarvosana. Kritiikkiä tuli eniten palveluiden vähäisyydestä tai puutteesta. Esimerkiksi työ- ja koulutusmahdollisuudet koettiin puutteellisiksi.  

Kyselyn sekä entisten kuntalaisten haastattelujen perusteella Posiolla olisi mahdollisuuksia kasvaa esimerkiksi etätyöskentelyn tai ekologisen elämän ykköspaikaksi. Vastausten perusteella voitiin päätellä, että kuntaan haluttaisiin kyllä muuttaa asumaan, mutta asumisvaihtoehtoja ja työ- ja opiskelupaikkoja ei ole tarjolla. 

Posion kunta, kunnanjohtaja Pekka Jääskön ohjauksessa ja oululaisen mainostoimisto NTRNZ median strategiajohtajan Juhani Parhialan tuella, on päättänyt tarttua härkää sarvista ja valjastaa tämän potentiaalin kasvun ja elinvoiman moottoriksi. 

“Haluamme hakea kasvun mahdollisuuksia ja lisätä kuntamme tunnettuutta potentiaalisten muuttajien keskuudessa. Tarjoamme ratkaisuja asumiseen, harrastusmahdollisuuksia, ja tapahtumia. Luomme pohjan sekä verkostot oppimiseen ja yrittämiseen. Haluamme luoda perheille turvallisen asuinympäristön palveluineen”, Pekka Jääskö kuvailee strategian linjauksia.

“Annamme myös palvelulupauksen, jonka pohjalta uudistamme kunnan palveluita kuntalaisten ja yritysten parhaaksi.” 

Kehitystyö tulee vaatimaan kunnianhimoisten tavoitteiden lisäksi panostusta monilla eri osa-alueilla sekä verkostoitumista eri sidosryhmien kanssa. Posion kunnan rooli tulee olemaan jatkossa vahvemmin kehitysyhteistyön ja osallisuuden mahdollistajana. Näin annetaan alueen asukkaille, yrityksille, yhdistyksille ja vastaaville jatkossa entistä enemmän vaikutusmahdollisuuksia kunnan kehittymisessä.  

“Ennen strategian ja brändiuudistuksen lanseerausta kuntalaisilla on vielä mahdollisuus antaa palautetta ja näyttää suuntaa. Näin onnistumme”, Jääskö sanoo.

Lisätietoja: kunnanjohtaja Pekka Jääskö, pekka.jaasko@posio.fi, 040 8012 202.

Viimeksi muokattu 11.4.2022