Haku

Posion kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan organisaatiouudistuksen – luvassa toimien ja virkojen nimikemuutoksia sekä valiokuntatyöskentelyä

Posion kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2022 kunnan organisaatiouudistuksen 3. vaiheen. Uudistuksen myötä kuntaan luodaan uusia virkoja ja toimia sekä tehdään virka- ja toiminimikemuutoksia. Lautakuntatyöskentelystä siirrytään pitkälti valiokuntiin. Uudistus otetaan käyttöön kaksivuotisena kokeiluna.

Organisaatiomuutoksella varaudutaan vuoden 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeiseen aikaan. Aikaisemmin tänä vuonna Posion kunnassa on tehty organisaatiouudistus koskien elinkeinopalveluita ja osaamiskampusta. Kolmannessa vaiheessa uudistus koskee toimintaympäristöpalveluita, keskushallintoa sekä elinkeinopalveluita.

Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö korostaa, että kyseessä ei ole säästöohjelma, vaan tavoitteena organisaation kehittäminen.

“Uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa kunnan päätöksentekoa, lisätä asiakaslähtöisyyttä ja parantaa kunnan palveluiden laatua. Uudistus pohjautuu henkilöstön haastatteluihin, kuntalaiskyselyihin ja uuteen kuntastrategiaan.”

Kunnan vastuuyksiköt tulevat luomaan omat palvelulupauksensa asiakkaille. Uudistukselle asetetaan tulostavoitteet ja kaksivuotisen kokeilun aikana tuloksia tarkastellaan tasaisin väliajoin.

Uudistuksen kustannukseksi arvioidaan noin 100 000 euroa vuosittain, eikä se tule johtamaan säästöihin muissa kunnan toiminnoissa.

“Nämä ovat pieniä kustannuksia hyötyihin nähden. Tavoitteena on, että elinkeinoelämän tuloksissa nämä saadaan rahat takaisin uusina asukkaina ja verotuloina”, Jääskö sanoo.

Kuntaan tulossa toimien ja virkojen nimikemuutoksia – tavoitteena tehostaa toimintaa päätösvaltaa hajauttamalla

Uudistuksen myötä Posion elinkeinopäällikön virka muuttuu elinvoimajohtajan viraksi. Virkaan kuuluu elinkeinopalveluiden, toimintaympäristöpalveluiden sekä työllisyyspalveluiden johtaminen.

”Kaikki tekniseen puoleen liittyvät ratkaisut, kuten kaavoitus ja maankäyttö, tukevat kunnan elinvoimaa ja yrityksiä. Siksi nämä osastot yhdistetään”, Jääskö perustelee.

Hallintojohtajan virka muuttuu hallinto- ja HR-johtajan viraksi. Posion kunta haluaa päätöksellä panostaa työhyvinvointiin. Rakennusmestarin virka (yhdyskuntatekniikka) muuttuu infrapäällikön viraksi ja rakennusmestarin virka (talonrakennustekniikka) kiinteistöpäällikön viraksi. Nykyinen toimintaympäristöpalvelujohtajan tehtävä jäädytetään kokeilun ajaksi.

Kirjasto-kulttuurijohtajan virka muuttuu kirjasto- ja kulttuuripäällikön viraksi. Nykyinen varhaiskasvatuksen vastaavan virka muuttaa varhaiskasvatuspäällikön viraksi.

Uuteen digipalvelupäällikön virkaan siirretään nykyinen ICT-päällikkö. Taloussuunnittelijan ja työllisyyskoordinaattorin virat muuttuvat päällikkötason viroiksi. Uusi työnjohtajan virka on perustettu kunnan toimintakeskukseen.

Myös vapaa-aikasihteerin ja kehittämiskoordinaattorin toimet muuttuvat päällikkötason toimiksi. Nykyinen viestintäsuunnittelijan tehtävä muuttuu viestintä- ja markkinointipäälliköksi. Nykyiset toimistosihteerin ja palvelusihteerin tehtävänimikkeet muuttuvat palveluasiantuntijan tehtävänimikkeeksi.

“Päällikkötason tehtävissä saa vastuulleen oman osastonsa budjetin, jonka myötä päätöksenteko nopeutuu”, Jääskö avaa nimikemuutosten taustoja.

Työntekijät siirretään uusiin tehtäviin nykyisistä tehtävistä. Uudistuksen myötä kuntaan ei siis ole tulossa uusia työntekijöitä, lukuun ottamatta toimintakeskuksen työnjohtajan virkaa.

Kuntaan perustetaan tulevaisuusvaliokunta ja hyvinvointivaliokunta, hallituksen puheenjohtajasta tulee osa-aikainen työntekijä

Organisaatiouudistuksen myötä luovutaan suurilta osin nykyisestä lautakuntatyöskentelystä ja otetaan käyttöön valiokuntatyöskentely. Keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta jatkavat kuten ennenkin. Uutena perustetaan tulevaisuusvaliokunta ja hyvinvointivaliokunta.

Valiokuntamalli eroaa lautakuntamallista siinä, että valiokuntiin valitaan vain valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakuntiin voi kuntien hallintosäännöistä riippuen valita joko pelkästään valtuutettuja tai ei-valtuutettuja. Valiokuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä.

Valiokunnissa on kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Valtuusto valitsee valiokunnat vuoden 2022 viimeisessä kokouksessa.

“Valiokuntatyöskentelyllä halutaan vahvistaa avoimuutta ja yhteistyötä. Tiedolla johtamisen merkitys vahvistuu ja valmistelun aikainen osallisuus sekä osallistumismahdollisuudet ennen päätöksentekoa lisääntyvät. Valiokunnissa voidaan muodostaa myös asiantuntijoita, esimerkiksi yrittäjiä ja tutkijoita osallistavia jaoksia”, Pekka Jääskö sanoo.

Lisäksi kunnalle tulee osa-aikainen hallituksen puheenjohtaja, joka edustaa koko poliittisen johdon yhteisöä ja koko kuntaa. Hallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja muodostavat työparin.

Kunnan johtoryhmään muutoksia

Uudessa organisaatiossa palvelualueiden johtajat, hallinto- ja HR-johtaja, talouspäällikkö, markkinointi- ja viestintäpäällikkö sekä kunnanjohtaja muodostavat kunnan johtoryhmän.

Tarvittaessa kokoonpanoa täydennetään konserniyhtiöiden toimitusjohtajilla sekä kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja he muodostavat yhdessä kunnan laajennetun johtoryhmän. Myös jatkossa johtoryhmässä on mukana henkilökunnan edustaja.

Lisätietoja uudistuksesta antaa kunnanjohtaja Pekka Jääskö, 040 8012 202, pekka.jaasko@posio.fi.

Viimeksi muokattu 20.12.2022