Haku

Tee kuntalaisaloite

Kuntalaisten osallisuuden turvaaminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen on kuntalain mukainen asukkaan oikeus. Sen mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan​. Perinteisen osallisuuden lisäksi korostuu digitaalinen osallisuus. Digitaalisten ja sähköisten palveluiden käyttö laajentaa osallistumisen mahdollisuuksia ja tuo uusia keinoja osallistua.

Viimeksi muokattu 31.5.2021