Haku

Posio saavutti kultatason kansainvälisessä kestävien matkailukohteiden ohjelmassa

Posio on saavuttanut kultatason, eli 8,9 pistettä kymmenestä, kansainvälisen Green Destinationsin kestävien matkailukohteiden ohjelmassa. Kultataso on toiseksi korkein taso, jonka ohjelmassa voi saavuttaa.

Posiolta vastattiin ohjelmassa yhteensä 97 kriteeriin, jotka käsittelevät kohteen hallintoa, luontoa ja maisemia, ympäristöä ja ilmastoa, kulttuuria, hyvinvointia, liiketoimintaa ja viestintää. Kohde saa kymmenen pistettä, kun se täyttää kaikki Maailman kestävän matkailun neuvoston (Global Sustainable Tourism Council) asettamat kriteerit kestävälle matkailukohteelle. Kullasta seuraava taso on platinataso.

”Posion tulos ohjelmassa on kansainvälisesti vertailtuna korkeaa tasoa”, sanoo Green Destinationsia Suomessa edustava Pekka Alhojärvi.

Green Destinations on voittoa tavoittelematon kestävän matkailun järjestö, joka johtaa asiantuntijaorganisaatioista, yrityksistä ja akateemisista instituutioista koostuvaa maailmanlaajuista yhteistyöverkostoa.

Green Destinationsin käyttämät Maailman kestävän matkailun neuvoston kriteerit vaativat kestävältä matkailukohteelta todennettuja suunnitelmia ja tavoitteita esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopumiseen ja muihin ilmastotoimiin. Kohteessa pitää myös tehdä useiden toimijoiden välistä yhteistyötä, jonka avulla muun muassa ylläpidetään ja rakennetaan retkeilyreittejä ja muita matkailun perusrakenteita. Lisäksi kohteen tulee esimerkiksi luoda puitteita kestävälle liiketoiminnalle markkinoimalla paikallisia yrityksiä ja järjestämällä tapahtumia, joissa nostetaan paikallisia tuotteita esille.

”Posiota halutaan kehittää suunnitelmallisesti ja pitkällä tähtäimellä mahdollisimman kestäväksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi. Green Destinationsin matkailukohdeohjelma tarjoaa tälle kehittämiselle kansainvälisesti hyväksytyn perustan”, sanoo Posion kunnan elinvoimajohtaja Eeva Erkinjuntti.

Kunta tehnyt laajasti työtä kestävän matkailun eteen

Posio sai vuonna 2020 Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -matkailukohdemerkin ensimmäisenä Suomessa. Merkin vaatimuksiin kuuluu muun muassa se, että yli puolet kohteen matkailuyrityksistä on saanut sertifikaatin vastuullisuudesta ja kestävyydestä.

Posion Sustainable Travel Finland -matkailukohdemerkki ja poikkeuksellisen suuri määrä sertifikaatin saaneita yrityksiä on huomioitu Green Destinationsin matkailukohdeohjelmasta saadussa tuloksessa.

Kolme posiolaista (Posio Outdoors, Ylitalon poromatkailu ja Aneen loma) ja kaksi Posiolla toimivaa matkailuyritystä (Adventure Apes ja Taigavire) ovat saanut Green Destinationsin Good Travel Seal -matkailuyrityssertifikaatin vuonna 2022. Muut (Kota-Husky, Oiva tour, Lomakeskus Himmerki, Erämaahotelli Kirikeskus, Naali Lodge, Pentik-mäki) ovat saaneet sertifikaatin Green Keyltä.

Posion kehittämisestä matkailukohteena raportoidaan Green Destinationsin matkailukohdeohjelmalle seuraavan kaksivuotiskauden ajan, jonka jälkeen jätetyt tiedot auditoidaan ja pisteytetään uudestaan. Tavoitteena Posiolla on saavuttaa platinataso ja saada kansainvälisesti hyväksytty kestävän matkailukohteen sertifikaatti. Posio on mukana ohjelmassa kolmatta vuotta.

Suomesta Green Destinationsin matkailukohdeohjelmassa on mukana Posion lisäksi vain Fiskarsin ruukki. Molemmat kohteet ovat tunnettuja kestävän kehityksen lisäksi keramiikkaa tekevistä taiteilijoista.

Posion kunta on myös liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon, eli kunta on sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. 

Viimeksi muokattu 19.1.2023