Haku
Posion keskusta ilmasta Posion keskusta ilmasta

Hiilineutraali kunta 2030

Tältä sivulta löydät tietoa Posion kunnan tavoitteesta olla hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä.

Posion kunnanvaltuusto päätti 5.3.2021 liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Posion kunta sitoutuu vähentämään ilmastopäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE. Posion Hinku-työtä vie eteenpäin Hinku-työryhmä.

Tavoite hiilineutraaliudesta on myös kirjattu Posion kuntastrategiaan. Strategian mukaan Posiolla tehdään kestäviä ja vähäpäästöisiä energia- ja materiaaliratkaisuja sekä tuetaan toimintaa, joka tukee kasvua ympäristön ja tulevaisuuden hyvinvoinnin huomioon ottaen.

Miten tähän päästään?

 • Panostamalla Sustainable Travel Finland -sertifikaatin mukaiseen matkailun kehittämiseen
 • Ympäristöasioiden huomioimisen kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä energiaratkaisuissa
 • Kehittämällä koko opinpolkuun ympäristökasvatuksellisia toimia
 • Tuulivoiman mahdollistaminen alueella
 • Talojen lämmitysmuotojen vaihtamisella ympäristöystävällisempiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin
 • Jätteenkäsittelyn toimenpiteitä kehittämällä
 • Digitalisaation edistäminen ja paperittoman toimiston edistäminen

Pilkkijä järven jäällä

Posion kunnan ilmastotoimia

 • Posion lämpölaitos muutettiin öljykäyttöisestä haketta käyttäväksi vuonna 2013.
 • Vuonna 2018 Kotilammen teollisuushalliin asennettiin ilmalämpöpumppuja öljylämmityksen vähentämiseksi.
 • Kunta on mahdollistanut tuulivoimalaitoksen rakentamisen Murtotunturiin 2021-2022. Lisäksi kunta on vuonna 2016 mahdollistanut kolmen tuulivoimalan rakentamisen. Verotuloja tuulivoimasta saadaan noin 600 000 euroa vuosittain.
 • Kunta on teettänyt kuntokartoituksen, jossa selvitetään kunnan omistamien kiinteistöjen siirtymistä esimerkiksi maalämpöön ja aurinkolämpöön.
 • Posion kunta on liittynyt kuntien energiatehokkuussopimukseen.
 • Posion kunta on mukana VESKU-vesistönkunnostushankkeessa, jonka yhtenä tuloksena on perustettu vesistöyhdistys Etelä-Posiolle.

Lapin energianeuvonta

Energianeuvoja antaa puolueetonta tietoa energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisen keinoista lähellä sinua. Neuvonnan kohderyhmänä ovat kuluttajat, taloyhtiöt, kunnat ja pk-yritykset. Toiminnan rahoittaa Energiavirasto.

Lapin alueen energianeuvojana toimii Feasib Oy. Neuvontaa annetaan puhelimitse maanantaisin klo 9-15 välisenä aikana. Sähköpostineuvonta palvelee pitkin viikkoa.

Mikä Hinku?

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö, pekka.jaasko@posio.fi.

Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, jyri.seppala@ymparisto.fi.