Haku

Posion kunta laittoi koulutuskuviot uusiksi – lukiossa mahdollisuus kaksoistutkintoon, Lapin yliopisto auttaa yritysten tuotekehityksessä

Posion kunta allekirjoitti torstaina 31.8. yhteistyösopimukset Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn sekä Lapin yliopiston kanssa. Yhteistyö REDU:n kanssa tarjoaa ammatillista koulutusta ja kaksoistutkinnon lukiossa, Lapin yliopisto taas auttaa yritysten tuotekehityksessä.

Kuva: Marko Junttila

Posion kunta allekirjoitti torstaina 31.8. yhteistyösopimukset Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn sekä Lapin yliopiston kanssa. Yhteistyö REDUn kanssa tarjoaa ammatillista koulutusta ja kaksoistutkinnon lukiossa, Lapin yliopisto taas auttaa yritysten tuotekehityksessä.

Kunnan vetovoiman ja työllisyyden uskotaan kasvavan opintomahdollisuuksien lisääntyessä. Opinnot mahdollistavat monien jäämisen tai palaamisen kotikuntaan.

”Opinto-ohjelmia voidaan räätälöidä yksilöllisemmin ja on mahdollista myös tehdä ammatillisia oppisopimuksia. Meillä on paremmat mahdollisuudet tukea opiskelijoitamme jatko-opintopolkujen rakentamisessa. Oppilaiden ei ole pakko valita akateemisen ja ammatillisten opintojen välillä”, sanoo Posion lukion johtava rehtori Salla-Maarit Toivanen.

Lukiolaisten lisäksi yhteistyö REDUn kanssa avaa ovet ammatilliseen koulutukseen myös kunnan ja yritysten työntekijöille.

Esimerkiksi metsä- ja maatalous työllistää kunnassa paljon väkeä ja ammatillinen koulutus näillä aloilla mahdollistaa tilojen toiminnan jatkumisen. Myös merkittävät työllistäjät Pentik ja Coronaria tulevat hyötymään työntekijöidensä täydennyskoulutuksista. 

Uusia mahdollisuuksia lukio-opintoihin

Uuden kuvion mukaisesti Posion lukion opiskelija valitsee kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta opiskella.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa opiskellaan Posion lukiossa ensimmäinen lukuvuosi. Toisen ja kolmannen opiskeluvuotensa aikana opiskelija siirtyy Rovaniemelle suorittamaan ammatillisia opintoja sekä tutkinnonosia. Neljäntenä vuotena opiskelija palaa Posion lukioon suorittamaan loput lukio-opinnoista ja ylioppilastutkinnosta. Vastaavasti opiskelija voi suorittaa ammatillisten opintojen aikana lukion opintojaksoja.

Toisen vaihtoehdon valitessaan opiskelija suorittaa lukiossa opintopisteitä. Hän voi valita tiettyjä opintosisältöjä oman urapolun tavoitteisiin liittyen.

Kaksoistutkinnossa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto sekä ylioppilastutkinto. Kolmoistutkinnossa opiskellaan lukion oppimäärä ja suoritetaan ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto.

Opiskelija voi myös opiskella luontomatkailuun ja liiketoimintaan liittyviä osatutkintoja kesätyöpaikassa Posiolla. 

Yritykset saavat osaavia työntekijöitä, kunta etsii koulutukset

Uuden koulutusyhteistyön yksi tavoite on myös kouluttaa kunnan ja yritysten työntekijöitä. Kunta etsii ja REDU järjestää koulutukset, tutkinnot ja osatutkinnot. REDU on vahvistanut työelämäpalveluitaan palvellakseen kuntia ja työelämää laajemmin. 

”Posion kunnan kanssa tänään allekirjoittama sopimus on tästä työstä erinomainen esimerkki,” sanoo kuntayhtymän johtaja Saija Niemelä-Pentti.

Posion kunnan palveluksessa on nyt esimerkiksi lastenhoitajia, jotka paraikaa suorittavat alan tutkintoa. 

Kunnanjohtaja Pekka Jääskö haluaa luoda hyvin tiiviin yhteistyön kunnan, työpaikan, oppilaitosten ja oppilaan välille. 

”Uusilla sopimuksilla saamme jatkuvuutta yhteistyöhön ja työntekijöitä yrityksiin. Kun löytyy sopivia opiskelijoita harjoitteluun, voivat yritykset saada heistä hyviä tulevaisuuden työntekijöitä”, Jääskö kertoo.

”Yrittäjyyttähän täällä opiskellaan jo koulussa, nyt mukaan tulee korkeakoulukenttä. Koulutus on parasta työllistymiselle, tästä on paljon näyttöä,” muistuttaa Jääskö.

Jääskö pitää koulutuksen ohella tärkeänä työllistämistä edistävänä toimena osallistumista rekrytointitapahtumiin. 

Kumppanuus Lapin yliopiston kanssa 

Posion kunta allekirjoitti yhteistyösopimuksen myös Lapin yliopiston kanssa. Osapuolet nimeävät yhteisen koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnan koordinaatioryhmän. Yliopisto tarjoaa yrityksille tutkittua tietoa sekä keinoja ja tukea, joilla kehittää tuotteita ja palveluita. 

”Kehittämistoimintaa ja koulutusta Lapin yliopisto on Posiolla tehnyt aiemminkin, mutta nyt näen erityisesti matkailuyritysten kohdalla hienoja mahdollisuuksia kehittää tuotteita ja palveluja,” yliopiston koulutus- ja kehitysjohtaja Antti Koski toteaa. 

Koski muistuttaa, että nykyään kaikki tuotteet ja palvelut on tuotettava ekologisesti kestävällä tavalla – kestävä kehitys on myyntivaltti. 

”Suunnitteilla on muun muassa kiertotalouteen liittyvä hanke yrittäjille. Yritystoiminnan kehittämisen lisäksi yhteistyötä tullaan jatkamaan myös kunnan hallinnon, palvelutoiminnan ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Myös avoimen yliopiston opinnot ovat tulevaisuudessa vahvemmin esillä,” Koski sanoo.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Posion elinvoimajohtaja Eeva Erkinjuntti, Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Maaninka, Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi, Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö ja Lapin yliopiston kehitysjohtaja Antti Koski.

Lisätietoja: 

  • Pekka Jääskö, Posion kunnanjohtaja, 040 8012 202, pekka.jaasko@posio.fi
  • Salla-Maarit Toivanen, Posion lukio, johtava rehtori, 040 8012 412, salla-maarit.toivanen@posio.fi
  • Antti Koski, Kehitysjohtaja, Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, antti.koski@ulapland.fi
  • Riitta Karusaari, REDU, pedagoginen päällikkö 0407412607, riitta.karusaari@redu.fi.

Viimeksi muokattu 1.9.2023