Haku

Tarjouspyyntö koivupuusahatavaran toimittamisesta huonekalujen poratappituotantoon

Posion kunta pyytää tarjouksia koivupuusahatavaran toimittamisesta poratappituotantoon ajalle 1.1.2024-31.12.2024.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Tarjouskilpailussa hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Vuositasolla puutavaran hankinta suhteutetaan poratappien tilausten määrään. Koivupuusahatavaran arvioitu tarve on noin 150-300 m3/vuosi.

Posion kunta pyytää tarjouksia koivupuusahatavarasta seuraavasti:

  1. 50 mm: särmätty/särmäämätön, joka sallii osassa puuta tummaa sydänpuuta.
  2. 40mm: särmätty/särmäämätön, joka sallii osassa puuta tummaa sydänpuuta.
  3. 32 mm: särmätty/särmäämätön, joka sallii osassa puuta tummaa sydänpuuta.
  4. Koivupuun kosteusprosentin tulee olla 8-12%.
  5. Tavara vapaasti toimittajalla autoon lastattuna, FCA (nimetty lähtöpaikka) Finnterms 2011.
  6. Puutavaran laatuvaatimuksena ST-, A-B- ja B-laatuista koivupuutavaraa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa ottaen huomioon esitetyt kriteerit puutavaran laadun osalta. Vaihtoehtoisia ja osatarjouksia ei hyväksytä. Voittaneen tarjoajan ja ostajan kesken solmitaan hankintasopimus. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Posion kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjoukset.

Tarjouksen voi tehdä myös useamman toimittajan yhteenliittymä. Mikäli yhteenliittymä tekee tarjouksen, tulee kaikkien allekirjoittaa tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteysvastuussa tarjouksesta. Tarjouspyyntöä koskevat tiedustelut toimitetaan sähköisen kilpailutusjärjestelmä Cloudian kautta.

Tarjoukset tulee jättää 21.9.2023 klo 16 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista.

Tarjouspyyntö on julkaistu Posion kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivuilla ja Hilma ilmoituskanavalla 30.8.2023.

Viimeksi muokattu 31.8.2023