Haku

Tietoa valokuidusta Posiolla

Tälle sivulle kerätään kaikki tarpeellinen tieto valokuituliittymistä kiinnostuneille. Tietoa on myös kyläaktiiveille, joiden avulla mahdollisimman monet saavat tietää valokuidun saapumisesta Posiolle.

Valokuitukysely

Joko olet kertonut kiinnostuksestasi hankkia valokuituyhteys kotiin, yritykselle tai mökille? Käy vastaamassa Posion kunnan valokuitukyselyyn.

Päivitys 13.1.2023

Etelä-Posion Livonetin valokuituverkko on nyt toiminnassa. Liittymiä rakennettiin yli 120 kappaletta. Verkon rakentaminen mahdollistui kunnan myöntämän siltarahoituksen avulla sekä ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella. 

Lue lisää täältä.

Päivitys 24.2.2022

Kunnan tilaama valokuituselvitys on valmistunut tammikuussa 2022. Selvityksen loppuraportin voi lukea täältä.

Etelä-Posion Livonetin verkkoa on jo aloitettu rakentamaan. Verkon rakentamiseen on saatu julkinen rahoitus. Posion kunta ei rahoita verkon rakentamista. Lisää tietoa Livonetistä saa Aaro Lehtomäeltä (p. 040 760 5690) tai Simo Anetjärveltä (p. 0400 196 638) tai sähköpostiste info(at)livonet.fi.

Valokuituselvityksessä kartoitettiin vuoden 2021 aikana mahdollisuuksia rakentaa verkkoja muuallekin kuin Etelä-Posiolle. Valokuituverkkoa voidaan rakentaa sinne, missä valokuituyhteyksille on kysyntää. Verkkoa päästään rakentamaan Aholaan, Pohjois-Posiolle ja Itä-Posiolle, mikäli rakentamiselle saadaan julkista rahoitusta. Tämän päivityksen kirjoittamishetkellä ei ole vielä tietoa avautuvista rahoitushauista. Kun rahoitusten aikataulut ja ehdot ovat selvillä, päästään tekemään päätöksiä rahoituksen hakemisesta ja verkkojen rakentamisesta. Muita kuin Etelä-Posion verkkoja päästään rakentamaan aikaisintaan ensi vuonna.

Kunta lähetti Posiolla mökin omistaville joulukuussa 2021 kirjeen, jossa pyydettiin kertomaan kiinnostuksesta hankkia mökille valokuituyhteys. Kirjeen voi lukea täältä.

Kysyntää valokuituyhteyksille kartoitetaan edelleen valokuitukyselyllä, johon voi vastata osoitteessa www.posio.fi/valokuitukysely.

Päivitys 20.8.2021

Kunnan tilaamassa valokuituselvityksessä on tehty esisuunnitelma runkoverkosta kolmelle uudelle alueelle. Alla on kartta esisuunnitelmasta (kartan pdf-versio avautuu tästä). Runkoverkkoa on suunniteltu kulkemaan sinne, missä on kunnan valokuitukyselyn perusteella kysyntää yhteyksille. Valokuituselvityksessä otetaan huomioon Telian Posiolle rakentama runkoverkko.

Kysyntää on kyselyn perusteella tehdyn arvion perusteella Etelä-Posion lisäksi kolmella alueella. Aholan runkoverkko toisi yhteydet keskustaajaman yrityksille ja asukkaille.

Pohjois-Posion runkoverkkoa on hahmoteltu kulkemaan Rovaniementietä (kantatie 81) Morottajantielle, josta käännytään Luksuantielle. Jumiskosta ja Aittaniemestä tulisi saada lisää yhteyksistä kiinnostuneita verkon rakentamiseksi. Luksuantien ja Maaninkavaarantien risteyksestä voidaaan tehdä pisto Karjalaisenniemeen. Maaninkavaarantietä pitkin voidaan mahdollisesti tehdä pisto Maaninkavaaraan asti, jos kysyntä kasvaa vielä.

Itä-Posion runkoverkko lähtisi Aholasta Rovaniementietä kohti Kuusamoa, josta käännytään Lohirannantielle ja jatketaan Lohirannalle asti. Rovaniementieltä voidaan tehdä pisto Patoniementietä pitkin Tolvaan.

Valokuituverkkoa voidaan rakentaan vain sinne, missä yhteyksille on tarpeeksi kysyntää. Jos olet kiinnostunut hankkimaan valokuituyhteyden kotiin, mökille tai yritykselle, käy vastaamassa valokuitukyselyyn.

Aiemmassa päivityksessä on lisää tietoa kaikille valokuidusta kiinnostuneille.

Esisuunnitelma valokuituverkosta Aholan, Pohjois-Posion ja Itä-Posion alueille

Päivitys 15.6.2021

Voit ladata Posion oman tietopaketin valokuidusta, josta selviää monia syitä ilmoittautua kiinnostuneeksi hankkimaan valokuituliittymä kotiin, mökille tai yritykselle. Tietopaketti on laadittu kyläaktiiveille ja kaikille valokuidusta kiinnostuneille.

Liittymistä kiinnostuneet voivat jättää tietonsa valokuitukyselyyn, joka löytyy myös helposti muistettavasta osoitteesta www.posio.fi/valokuitukysely. Halukkaille tietonsa jättäneille tiedotetaan valokuituasioista sähköpostilla.

Etelä-Posion Livonetin verkkohankkeen edistymistä voi seurata Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/livonetposio. Livonetistä voi myös esittää kysymyksiä ja kertoa kiinnostuksesta liittymään Facebookin kautta. Myös kunnan kyselyyn jätetyt tiedot välitetään Livonetille.

Posiolla käynnistyi heinäkuussa 2021 valokuituselvityshanke, josta saadaan ehdotukset toteutusmalleista ja rahoituslähteistä sekä kustannusarviot verkkojen rakentamiseksi muuallekin kuin Etelä-Posiolle. Valokuituselvityshankkeen tueksi tarvitaan tieto liittymistä kiinnostuneista. Selvityksen tekee Lehtomäki Consulting Oy:n Aaro Lehtomäki. Hanke on rahoitettu Lapin liiton AKKE-määrärahasta.

Kyläaktiivit voivat vinkata kylillänsä tästä sivusta, jotta mahdollisimman moni saa tietää valokuidun saapumisesta Posiolle. Mitä useampi hankkii liittymän, sitä halvelmmaksi se tulee kaikille. Kyläaktiivit saavat halutessaan tietopaketin myös paperisena versioina. Kyläaktiivien tärkein tehtävä on kertoa valokuidusta ja kerätä kaikkien liittymistä kiinnostuneiden tieto valokuitukyselyyn.

27.5.2021 järjestetyn Posion valokuitutilaisuuden Lapin liiton Kuitua kuntiin -hankkeen ja Leader Tunturi-Lapin Älykkäät kyläverkot -hankkeen esitys on ladattavissa tästä.

Posion valokuituasioista tiedotetaan kunnan sivustolla ja Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/posionkunta.

Valokuituselvityksen rahoittaa Lapin liitto.

Viimeksi muokattu 16.1.2023