Haku

Järjestöavustukset

Kunnan maksamilla järjestö- ja kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä posiolaiselle yhdistys- ja järjestötoiminnalle ja tuetaan näin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Kunnan eri toimialat tukevat yhdistyksiä monin eri tavoin. Toimialat myöntävät avustuksia itsenäisesti omien avustuskäytäntöjensä mukaisesti. Vuonna 2024 Posion kunta jakaa yhteensä 13 000 euroa toiminta-avustuksia järjestöille sekä kulttuurityötä tekeville.

Kunnan myöntämät yleis- ja kohdeavustusten hakemukset sekä tilitykset tulee toimittaa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä sähköpostilla järjestökoordinaattorille osoitteeseen antti.hakamies@posio.fi.

Järjestö- ja kulttuuriavustuksina myönnettävät avustukset ovat:

  • Yleisavustus rekisteröityneiden yhdistysten ja säätiöiden koko vuoden toimintaan (mukaanlukien perustoiminta, tapahtumat, hankkeet, hankinnat ym. sääntöjen mukainen toiminta).
  • Kohdeavustus tapahtuman, hankkeen, hankinnan tai muun kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen. Voidaan myöntää silloin, jos hakija ei hae tai saa yleisavustusta.
  • Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää sellaisen tapahtuman, hankkeen, hankinnan tai muun kertaluontoisen toiminnan toteuttamiseen, johon ei perustellusta syystä ole ollut mahdollista hakea avustusta yhteisessä avustushaussa. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää, mikäli kuluvan vuoden avustuksiin varattuja määrärahoja on jäljellä.

Rekisteröidyillä yhdistyksillä avustuksen saamisen edellytyksenä on

  • Yhdistyksen toiminnan näkyväksi tekeminen ilmoittamalla yhdistyksen toimijatiedot www.lappilaiset.fi-verkkopalveluun, jonka kautta yhdistyksen tiedot ovat kaikkien saatavilla.
  • Yhdistyksen tai yhteisön aktiivista ja suunnitelmallista toimintaa, joka lisää kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa.

Viimeksi muokattu 5.4.2024