Haku

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammattialat sekä työelämä.

Tällä sivulla

Kuvaus

Peruskoulun vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja eli opo. Myös luokanvalvoja ja aineenopettajat ohjaavat oppilasta osana peruskoulun opetus- ja kasvatustehtävää. Kaikki oppilaat saavat tarvittaessa oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

Oppilaanohjauksen rooli korostuu opiskelun nivelvaiheissa, esimerkiksi hakeuduttaessa peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opintojenohjaajaan voivat ottaa yhteyttä niin opiskelijat kuin huoltajatkin mieltä askarruttavissa kysymyksissä.

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 30.12.2020

Johtava rehtori

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen,
lukion ja kansalaisopiston rehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012412

Maksullisuus: Maksullinen numero

Opinto-ohjaaja

Posion peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012444

Maksullisuus: Maksullinen numero

Peruskoulun apulaisrehtori

Posion peruskoulun apulaisrehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012406

Maksullisuus: Maksullinen numero

Wilma

Wilma on oppilaan ja huoltajan sekä koulun välinen sähköinen viestintäkanava.

Verkkosivut