Haku

Koulukuljetukset

Jokaisella oppilaalla, jolla on lain mukaan oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen, järjestetään kuljetus kunnan kustantamana.

Tällä sivulla

Kuvaus

Jokaisella oppilaalla, jolla on lain mukaan oikeus ilmaiseen koulukuljetukseen, järjestetään kuljetus kunnan kustantamana. Kuljetussopimus käsittää oppilaan kuljettamisen aamulla kotoa kouluun ja iltapäivällä koulusta kotiin. Koulukuljetuskyytejä voivat käyttää myös muut matkustajat.

Koulukuljetussäännössä esitetään tarkemmin ne perusteet, joiden mukaan Posion kunnassa järjestetään kunnan kustantama koulukuljetus.

Posion peruskoulun 0. – 9. luokkien oppilaille ei tarvitse erikseen hakea koulukuljetusetuutta. Lukion opiskelija tiedustelee koululta tai kuljetussuunnittelijalta mahdollisuutta käyttää koulukuljetusvuoroa. Oppilaan huoltajan tulee huolehtia, että huoltajien yhteystiedot ovat ajan tasaiset. Myös mahdolliset osoitteenmuutokset on ilmoitettava koululle. Erityisperusteinen koulukuljetus myönnetään asiantuntijalausuntojen perusteella enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Palvelu on maksuton.

Posion kunta järjestää kuljetuksen, jos esikoululaisen tai 1. – 3. luokkien oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä tai jos 4. – 9. luokkien oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Oppilaan voidaan myös viittä kilometriä pitemmillä matkoilla edellyttää kulkevan osan koulumatkasta itse. Koulukuljetus järjestetään myös, jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Posion lukiossa opiskelevat voivat käyttää koulukuljetuksia, mikäli vuoron reittä on mahdollisuus käyttää ilman erillisiä järjestelyitä. Koulumatkan pituus tulee olla yli 5 km.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 27.8.2021

Johtava rehtori

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen,
lukion ja kansalaisopiston rehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012412

Maksullisuus: Maksullinen numero

Peruskoulun apulaisrehtori

Posion peruskoulun apulaisrehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012406

Maksullisuus: Maksullinen numero