Haku

Opiskeluhuolto lukiossa

Opiskeluhuollon tehtävänä on oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen yhteisöllisesti ja yksilöllisesti.

Tällä sivulla

Kuvaus

Opiskeluhuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö. Posion lukiossa toimii peruskoulun ja lukion yhteinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, eritysopettajat, opinto-ohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi, lääkäri, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat. Ryhmä suunnittelee, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö. Yksilöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista opiskeluhuoltoa. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä tuen tarpeen selvittämiseksi ja palveluiden järjestämiseksi. Asiantuntijaryhmän voi kutsua koolle opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja. Myös opiskelija tai huoltaja voi pyytää ryhmän kokoamista.

Ota yhteys ryhmänohjaajaan. Ongelmiin kannattaa puuttua varhaisessa vaiheessa.

Kaikilla lukion opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuoltoon.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 20.1.2021

Johtava rehtori

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen,
lukion ja kansalaisopiston rehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012412

Maksullisuus: Maksullinen numero

Lukion apulaisrehtori

Posion lukion apulaisrehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012443

Maksullisuus: Maksullinen numero

Opinto-ohjaaja

Posion peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012444

Maksullisuus: Maksullinen numero

Wilma

Wilma on oppilaan ja huoltajan sekä koulun välinen sähköinen viestintäkanava.

Verkkosivut