Haku

Tiet ja katualueet

Asemakaava-alueella olevien katujen kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kunnan vastuulla on katujen kunnossa- ja puhtaanapito. Asemakaava-alueen katujen kunnossa- ja puhtaanapidon hoitovastuista on määrätty laissa. Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Katujen kunnossapito sisältää mm. valaistuksen, liikennemerkit, aurauksen, liukkauden torjunnan, katualueiden puhtaanapidon sekä päällysteiden korjauksen. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa. Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia asemakaava-alueella tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä. Kiinteistön omistaja vastaa myös kiinteistölleen johtavan kulkutien ja liittymän kunnossapidosta.

Voit lähettää palautetta katujen kunnosta sähköpostilla osoitteeseen info@posio.fi.

Palvelu on maksuton.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 7.1.2021

Infrapäällikkö

Rakennusmestari toimintaympäristöpalvelut, yhdyskuntapalvelut

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012266

Maksullisuus: Maksullinen numero