Haku

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta tien auraukseen, yksityistien kunnossapitoon sekä perusparannukseen.

Tällä sivulla

Kuvaus

Kunnalta voi anoa avustusta tien auraukseen, yksityistien kunnossapitoon sekä perusparannukseen. Tienpidon juridinen vastuu on tiehoitokunnalla tai tienpitäjällä. Perusparannusavustusta voi saada myös ELY-keskuksen varoista. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Yli 500 metriä pitkien yksityis- ja sopimusteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa toimintaympäristölautakunnalle osoitetulla vapaalla hakemuksella. Aurausavustus 100- 500 metriä pitkille teille kuluneelle aurauskaudelle on haettavissa keväällä toukokuun puoliväliin mennessä, hakuajasta ilmoitetaan lehti-ilmoituksella. Perusparannusavustusta haettaessa on ennakkoilmoitus jätettävä kunnan toimintaympäristöpalveluille. Ilmoituksen liitteeksi laitetaan hankkeen kustannusarvio ja aikataulu. Maksatus tapahtuu ELY –keskuksen suorittamien maksuerien jälkeen. Tiekunnan tulee toimittaa ELY –keskuksen maksuilmoitus kunnan teknisten palvelujen osastolle.

Teiden kunnossapito- ja aurausavustukset: Kunnan osallistumisperiaate teiden avustukseen on kuvattu erillisellä liitteellä, joka on luettavissa kunnan nettisivuilla. Kunnossapitoavustuksen saaminen edellyttää, että tielle on perustettu tiekunta sekä tiekuntaa ja teitä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa. Auraus- ja kunnossapitoavustuksen saaminen edellyttää, että hakija asuu ao. kiinteistössä vakituisesti ympärivuoden ja rakennuksella on vakituisen asunnon rakennuslupa. Perusparannusavustukset: Avustukset koskevat tiekuntia, joilla on pysyvää asutusta ja jotka ovat saaneet sekä ottavat vastaan ELY -keskuksen myöntämän perusparannusavustuksen. Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston hyväksymien määrärahojen mukaan.

Palvelupaikat

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 14.4.2023

Infrapäällikkö

Rakennusmestari toimintaympäristöpalvelut, yhdyskuntapalvelut

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012266

Maksullisuus: Maksullinen numero