Haku

Odotus- ja vauva-aika

Odotusaika ja vauvan syntyminen vaikuttavat koko perheen elämään ja tuovat mukanaan paljon ajatuksia ja suunniteltavaa. Ammattilaisten ja vanhempien yhteistyöllä pyritään vahvistamaan äidiksi ja isäksi kasvua. Vanhempien kanssa keskustellaan tukiverkoista sekä tuen tarpeesta ja tarvittaessa perhe ohjataan saamaan nopeasti tarvitsemaansa tukea ja apua. Tältä sivulta löydät kootusti odotusajan ja vauvaperheiden palvelut.

Apua vauvaperheen jaksamiseen: Ensi- ja turvakotien liiton Vauvaperheiden tukena –sivulta löydät apua ja tukea vauva-arkeen ja sen haasteisiin.

En jaksa -palvelu: Anonyymia, matalan kynnyksen tarina-auttamista (huolitestejä sekä apua huoliin –videoita)

Hyvä kysymys: Väestöliiton Hyvä kysymys on maksuton, kaikille avoin verkkopalvelu, josta saat tukea ja tietoa, kun elämä askarruttaa.

Imetyksen tuki: Imetyksen tuki ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys, joka tarjoaa tukea imetykseen. Sivulta löydät tietoa ja tukea erilaisiin imetykseen liittyviin tilanteisiin.

Liikkumisen suositus raskauden aikana: UKK-instituutin sivuilta löydät liikkumisen suositukset normaalin raskauden aikana. Liikkumisen suosituksessa raskausaikana painottuu odottajan oman kehon kuunteleminen.

Meille tulee vauva -opas: Oppaasta löydät kootusti tietoa vauvan odotuksesta, synnytyksestä, vanhemmuudesta, vauvan hoidosta sekä lapsiperheiden palveluista ja sosiaaliturvasta.  

Mielenterveystalo: Mielenterveystalo.fi on julkisen terveydenhuollon tarjoamaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivuilta löydät muun muassa omahoito-ohjelmia, nettiterapiaa sekä tietoa mielenterveyspalveluista.

MLL:n vanhempainnetti: Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen, tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä sekä maksuttoman vanhempainpuhelimen ja –chatin, jossa voit keskustella vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

Naistalo: Terveyskylän Naistalosta löydät tietoa naistentaudeista, synnytyksestä, hedelmällisyydestä sekä lapsettomuustutkimuksista ja –hoidoista.

Neuvokas perhe: Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe –sivustolta löydät vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Sivulta löydät apua muun muassa syömiseen, liikkumiseen, lepoon tai ruutuaikaan liittyviin kysymyksiin.

Omaolo-palvelut: Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Omaolo tukee oma- ja itsehoitoa sekä auttaa tarvittaessa saamaan yhteyden julkisen terveydenhuollon ammattilaisiin.

Vauvan kasvu ja kehitys: MLL:n sivuilta löydät tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä ikävuosittain.

Vauvaperheiden chat: Vauvaperheiden chatista saat nopeasti apua ja tukea monenlaisiin tilanteisiin, esimerkiksi kun omat voimat ovat lopussa, arki ei suju tai vauva ei nuku.

Virtu.fi: Palveluportaalista löydät sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden avulla voit asioida, lähettää tietoa, kysyä neuvoa, tavata etänä työntekijän tai tukea omaa hyvinvointiasi. Palveluvalikoimaan vaikuttaa asuinkuntasi. Palveluntuottajina ovat Lapin kunnat, keskussairaalat, Kolpene, Poske, yritykset ja järjestöt.

Viimeksi muokattu 11.8.2023