Haku

Vanhemmuus ja perhe

Vanhemmuus on perhe-elämän pohja. Vanhemmaksi kasvua tapahtuu läpi koko elämän, eri elämänvaiheissa ja –tilanteissa. Vanhemmuuden haasteet näkyvät eri tavalla eri ikäisten lasten kanssa. Elämäntilanteiden muutosten myötä lapsiperhearjen haasteet voivat tuoda vanhemmuuteen erilaisia tuentarpeita. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ja tukea vanhemmuuteen ja perhe-elämään.

ADHD-liitto: Tietoa ADHD-liiton toiminnasta ja tulevista tapahtumista, tukea ja neuvontaa.

Autismiliitto: Tietoa Autismiliiton toiminnasta, tukea ja neuvontaa.

Erityislasten omaiset ELO ry: Erityisperheiden vertaistukiyhdistys Lapissa.

En jaksa -palvelu: Anonyymia, matalan kynnyksen tarina-auttamista (huolitestejä sekä apua huoliin –videoita)

Ensi- ja turvakotien liitto: Valtakunnallisen lapsi- ja perhejärjestön sivustolta löytyy apua vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläville lapsille ja perheille sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Järjestö tekee myös perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.

Hyvä Kysymys: Väestöliiton Hyvä kysymys on maksuton, kaikille avoin verkkopalvelu, josta saat tukea ja tietoa, kun elämä askarruttaa.

Kirkon perheasioiden neuvottelukeskus: Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella koulutettujen ammattilaisten kanssa parisuhteen tai perheen vaikeuksista tai elämän solmukohdista. Palvelu on maksutonta eikä edellytä kirkon jäsenyyttä.

Lapin ADHD-yhdistys: Tietoa Lapin ADHD-yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Mielenterveystalo: Mielenterveystalon sivuilta löydät aihealueittain luotettavaa tietoa mielen hyvinvointiin sekä oirekyselyitä ja omahoito-ohjelmia.

Mieli.fi – Vanhemmuus: Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Sivustolta löydät tukea myös vanhemmuuteen.

Miessakit ry: Miessakit ry:n sivuilta löydät tukea isyyteen, matalan kynnyksen vertaistoimintaa sekä Isäluuri-puhelinpalvelun, joka neuvoo ja tukee isiä.

MLL:n vanhempainnetti: Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen, tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä sekä maksuttoman vanhempainpuhelimen ja –chatin, jossa voit keskustella vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

MLL Vanhempainpuhelin ja chat: Maksuttomassa puhelinpalvelussa ja chatissa voit puhua luottamuksellisesti mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.

Neuvokas perhe: Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe –sivustolta löydät vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Sivulta löydät apua muun muassa syömiseen, liikkumiseen, lepoon tai ruutuaikaan liittyviin kysymyksiin.

Omaolo-palvelut: Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Omaolo tukee oma- ja itsehoitoa sekä auttaa tarvittaessa saamaan yhteyden julkisen terveydenhuollon ammattilaisiin.

Perhepulma-palvelut: Väestöliiton Perhepulma-palveluissa voit keskustella asiantuntijan kanssa mieltäsi askarruttavista vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista.

Päihdelinkki: A-klinikkasäätiön Päihdelinkki-verkkopalvelusta löydät tietoa päihteistä ja riippuvuuksista, testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalveluita.

Suomen Uusperheiden Liitto ry: Sivuilta löydät muun muassa tietoa, tukea ja vertaistoimintaa uusperheille.

Talouden oma apu: Talous ja velkaneuvonnan Talouden oma-apu –sivuilta löydät oman talouden työkaluja, jotka voivat auttaa sinua eteenpäin haastavassa tilanteessasi.

Talous haltuun: Talous- ja velkaneuvonnan Talous haltuun –sivulta löydät tietoa ja tukea oman talouden hallintaan.

Virtu.fi: Palveluportaalista löydät sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden avulla voit asioida, lähettää tietoa, kysyä neuvoa, tavata etänä työntekijän tai tukea omaa hyvinvointiasi. Palveluvalikoimaan vaikuttaa asuinkuntasi. Palveluntuottajina ovat Lapin kunnat, keskussairaalat, Kolpene, Poske, yritykset ja järjestöt.

Viimeksi muokattu 5.6.2024