-2 °C
Haku

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

JAKKARASAAREN ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Posion kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessa 24.9.2021 § 52 Jakkarasaaren asemakaavamuutoksen. Kaava-asiakirjat on nähtävillä 1.11.2021 saakka.

Alla kuulutus ja kaava.

Ehdotusvaiheen kuuleminen 1.7.-2.8.2021

Posion kunnnanhallitus on hyväksynyt asemakaavamuutosehdotuksen liitteineen ja asettaa sen julkisesti nähtäville 1.7.-2.8.2021. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa nähtävilläoloaikana ehdotusvaiheen aineistosta kirjallinen muistutus. Alla kuulutus ja nähtivillä oleva aineisto.

Vireille tulo

Jakkarasaaren asemakaavamuutos kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KOTIVAARAN ASEMAKAAVA

Vireille tulo

Kotivaaran asemakaava kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KORKEAMAAN ASEMAKAAVAMUUTOS

Vireille tulo

Korkeamaan asemakaavamuutos kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.


  POSION AUTTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA

Posion Auttijärven ranta-asemakaavan hyväksyminen

Posion Auttijärven ranta-asemakaava on saanut lainvoiman 22.4.2021.

Posion kunnanvaltuusto on hyväksynyt Posion Auttijärven ranta-asemakaavan 5.3.2021. Kuulutus hyväksymisestä alla.

Posion Auttijärven ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä 29.6. – 16.8.2020

Alhaalla kuulutus kaavaehdotuksen nähtävillä olosta ja kaava-aineisto.

Posion Auttijären ranta-asemakaavaluonnos aineistoineen pidetään uudelleen yleisesti nähtävillä 9.4. – 7.5.2020

Alhaalla kuulutus luonnoksen nähtävillä olosta ja kaava-aineisto.

Vireille tulo ja luonnosvaiheen valmisteluaineisto nähtävillä

Posion Auttijärven ranta-asemakaava kuulutetaan vireille. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan.

Posion Auttijärven ranta-asemakaavan luonnosvaiheen valmisteluaineisto asetataan MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville  3.7.-2.8.2019 väliseksi ajaksi.

Alhaalla kuulutus vireilletulosta ja lounnosvaiheen valmisteluaineiston nähtävillä olosta sekä kaava-aineisto.

Laurila Kari

Palvelujohtaja

Soita: 040 8012 260

Viesti:

Viimeksi muokattu 30.9.2021