11 °C
Haku

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

RUOKAMONNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Vireille tulo

Ruokamonniemen ranta-asemakaava kuulutetaan vireille 11.5.2022. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide kirjallisena 25.5.2022 mennessä Posion kunnalle (Kirkkotie 1, 97900 Posio) tai sähköpostilla kirjaamo@posio.fi. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KORKEAMAAN ASEMAKAAVAMUUTOS

Korkaemaan asemakaavamuutoksen hyväksyminen

Posion kunnanvaltuusto on hyväksnyt Korkeamaan asemakaavamuutoksen kaava-asiakirjojen mukaisena 13.5.2022 § 10. Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä 27.6.2022 saakka alla olevan kuulutuksen mukaisesti.

Korkeamaan asemakaavamuutoksen ehdostusvaihe

Posion kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 20.12.2021 § 223 asettaa asemakaavaehdotuksen nähtäville 30.12.2021 – 31.1.2022.

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa nähtävilläoloaikana ehdotusvaiheen aineistosta kirjallinen muistutus.

Lisätietoja antavat:
Kaavaa laativa konsultti, FCG Finnish Consulting Group Oy / Kalle Oiva, puh. 041 739 2306, kalle.oiva@fcg.fi ja Posion kunta / palvelujohtaja Kari Laurila, puh. 040 8012 260, kari.laurila@posio.fi, Kirkkotie 1, 97900 Posio.

Vireille tulo

Korkeamaan asemakaavamuutos kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KOTIVAARAN ASEMAKAAVA

Vireille tulo

Kotivaaran asemakaava kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Laurila Kari

Palvelujohtaja

Soita: 040 8012 260

Viesti:

Viimeksi muokattu 25.5.2022