Haku

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

RUOKAMONNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Valmisteluvaihe

Ruokamonniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 29.3.-28.4.2023 välisen ajan. Valmisteluaineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä nähtävillä olo ajan. Alhaalla kuulutus nähtävilläolosta.

Vireille tulo

Ruokamonniemen ranta-asemakaava kuulutetaan vireille 11.5.2022. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide kirjallisena 25.5.2022 mennessä Posion kunnalle (Kirkkotie 1, 97900 Posio) tai sähköpostilla kirjaamo@posio.fi. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KOTIVAARAN ASEMAKAAVA

Valmisteluvaihe

Kotivaaran asemakaavan valmisteluvaihe asetataan nähtäville 8.2.-10.3.2023 väliseksi ajaksi. Aineistosta voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloajan. Mielipiteet tulee toimittaa Posion kuntaan kirjallisesti osoitteeseen Kirkkotie 1, 97900 Posio tai sähköisesti: kirjaamo@posio.fi.

Vireille tulo

Kotivaaran asemakaava kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Laurila Kari

Palvelujohtaja

Soita: 040 8012 260

Viesti:

Viimeksi muokattu 31.3.2023