Haku

Valmisteilla olevat kaavat

Tällä hetkellä valmisteilla olevat kaavat.

KIRINTÖVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KIRINTÖVAARAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI

Vireille tulo

Kirintövaaran asemakaavamuutos kuulutetaan vireille 18.10.2023. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide 17.11.2023 mennessä Posion kunnalle (Kirkkotie 1, 97900 Posio) tai sähköpostilla kirjaamo@posio.fi. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

ALAKIRIN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI

Vireille tulo

Alakirin ranta-asemakaavan osittainen muutos asemakaavaksi kuuletetaan vireille 18.10.2023. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide 17.11.2023 mennessä Posion kunnalle (Kirkkotie 1, 97900 Posio) tai sähköpostilla kirjaamo@posio.fi. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

RUOKAMONNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

Ruokamonniemen ranta-asema kaava on hyväksytty valtuustossa 15.3.2024 § 5

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 21.3.2024

Ehdotusvaihe

Ruokamonniemen ranta-asemakaavaehdotus pidetään nähtäville 29.9.-30.10.2023. Ehdotuksesta on oikeus jättää muistutuksia nähtävillä olo ajan. Alhaalla kuulutus ehdotusvaiheen nähtävilläolosta.

Valmisteluvaihe

Ruokamonniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 29.3.-28.4.2023 välisen ajan. Valmisteluaineistosta on mahdollisuus jättää mielipiteitä nähtävillä olo ajan. Alhaalla kuulutus nähtävilläolosta.

Vireille tulo

Ruokamonniemen ranta-asemakaava kuulutetaan vireille 11.5.2022. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipide kirjallisena 25.5.2022 mennessä Posion kunnalle (Kirkkotie 1, 97900 Posio) tai sähköpostilla kirjaamo@posio.fi. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KOTIVAARAN ASEMAKAAVA

Ehdotusvaihe

Kotivaaran asemakakaavaehdotus pidetään nähtävillä 4.4. – 6.5.2024 välisen ajan. Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä oloaikana, osoite: Posion kunta, Kirkkotie 1, 97900 Posio tai sähköisesti: kirjaamo@posio.fi .

Valmisteluvaihe

Kotivaaran asemakaavan valmisteluvaihe asetataan nähtäville 8.2.-10.3.2023 väliseksi ajaksi. Aineistosta voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloajan. Mielipiteet tulee toimittaa Posion kuntaan kirjallisesti osoitteeseen Kirkkotie 1, 97900 Posio tai sähköisesti: kirjaamo@posio.fi.

Vireille tulo

Kotivaaran asemakaava kuulutetaan vireille 4.3.2021. Vireille tuloa varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on nähtävillä koko kaavoitusprosessin ajan. Alhaalla kuulutus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Pöllänen Toni

Rakennustarkastaja

Soita: 040 8012 265

Viesti:

Viimeksi muokattu 28.3.2024