Haku

13-18-vuotiaat lapset ja heidän perheet

Murrosiässä lapsen ja nuoren elämässä tapahtuu paljon muutoksia ja kehitystä, niin psyykkisesti kuin fyysisesti. Suhde vanhempiin voi muuttua ja omaa identiteettiä etsitään. Joskus nuori tai perhe voivat tarvita apua murrosiän haasteisiin ja kysymyksiin. Tältä sivulta löydät kootusti tietoa 13-18-vuotiaan lapsen/nuoren ja perheen palveluista.

4H nuorten akatemia: Sivuilta löydät kattavasti tietoa 4H-akatemian toiminnasta.

ADHD-liitto: Tietoa ADHD-liiton toiminnasta ja tulevista tapahtumista, tukea ja neuvontaa.

Autismiliitto: Tietoa Autismiliiton toiminnasta, tukea ja neuvontaa.

En jaksa -palvelu: Anonyymia, matalan kynnyksen tarina-auttamista (huolitestejä sekä apua huoliin –videoita)

Erityislasten omaiset ELO ry: Erityisperheiden vertaistukiyhdistys Lapissa.

Hyvä Kysymys – Nuorille: Väestöliiton Hyvä kysymys on maksuton, kaikille avoin verkkopalvelu, josta saat tukea ja tietoa, kun elämä askarruttaa. Nuorille suunnatusta osiosta löydät muun muassa tietoa, tehtäviä, chatteja ja testejä.

Lapin ADHD-yhdistys: Tietoa Lapin ADHD-yhdistyksen toiminnasta ja tulevista tapahtumista.

Lasten ja nuorten chat: Ensi- ja turvakodin Lasten ja nuorten chatissa voit jutella nimettömänä ja luottamuksellisesti aikuisen kanssa, kun on vaikeaa tai jokin askarruttaa.

Mieli.fi: Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löydät muun muassa koulutuksia, materiaaleja sekä erilaisia mielenhyvinvoinnin harjoituksia.

Mielenterveystalo: Mielenterveystalon sivuilta löydät aihealueittain luotettavaa tietoa mielen hyvinvointiin sekä oirekyselyitä ja omahoito-ohjelmia.

MLL:n Nuortennetti: MLL:n Nuortennetti on nuorille suunnattu sivusto, jota tekevät myös nuoret itse. Sivustolta löydät tietoa muun muassa seksuaalisuudesta ja seurustelusta, mediankäytöstä, mielenterveydestä, kiusaamisesta ja päihteistä. Sivuston chatissa voit keskustella luotettavan aikuisen kanssa sekä saada vertaistukea. Lisäksi sivustolta löytyy maksuton Lasten ja nuorten puhelin, joka päivystää vuoden jokaisena päivänä.  

MLL:n vanhempainnetti: Vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen, tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä sekä maksuttoman vanhempainpuhelimen ja –chatin, jossa voit keskustella vanhemmuuteen liittyvistä asioista.

Nepsy-chat: Nepsy-chat auttaa lapsia, nuoria, vanhempia ja ammattilaisia neuropsykiatriaan ja arjen pulmiin liittyvissä kysymyksissä.

Normaali.fi: Anonyymia, matalan kynnyksen tarina-auttamista (huolitestejä sekä apua huoliin –videoita)

Nuorten mielenterveystalo: Nuorten Mielenterveystalo tarjoaa luotettavaa apua mielen hyvinvointiin. Sivulta löydät muun muassa tietoa ja omahoito-ohjelmia.

Nuorten talo: Nuortentalosta löydät tietoa pitkäaikaissairaiden nuorten elämästä ja nuor​​ille suunnatuista palveluista, hoidon siirtymisestä aikuispuolelle sekä tukea omahoitoon.

Omaolo-palvelut: Omaolo on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Omaolo tukee oma- ja itsehoitoa sekä auttaa tarvittaessa saamaan yhteyden julkisen terveydenhuollon ammattilaisiin.

Perhepulma-palvelut: Väestöliiton Perhepulma-palveluissa voit keskustella asiantuntijan kanssa mieltäsi askarruttavista vanhemmuuteen, lasten kasvatukseen tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista.

Poikien puhelin: Väestöliiton Poikien Puhelin on kaikille alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille tarkoitettu puhelin- ja chat-palvelu. Maksuttoman puhelinpalvelun kautta voit jutella luottamuksellisesti ja nimettömänä koulutetun mieshenkilön kanssa.

Rikosuhripäivystys: Sivuilta löydät kattavasti tietoa lapsille ja nuorille, jotka epäilevät joutuneensa rikoksen uhriksi.

Sekasin-chat: Sekasin-chat on valtakunnallinen chat 12-29-vuotiaille. Chatissa voit keskustella mieltäsi askarruttavista kysymyksistä luottamuksellisesti ja nimettömänä. 

Terve koululainen: UKK-instituutin kokoamia materiaaleja terveelliseen elämään liittyen. 

Virtu.fi: Palveluportaalista löydät sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden avulla voit asioida, lähettää tietoa, kysyä neuvoa, tavata etänä työntekijän tai tukea omaa hyvinvointiasi. Palveluvalikoimaan vaikuttaa asuinkuntasi. Palveluntuottajina ovat Lapin kunnat, keskussairaalat, Kolpe,e, Poske, yritykset ja järjestöt.

Viimeksi muokattu 16.8.2023