Haku

Koulujen suunnitelmia ja sääntöjä

Posion peruskoulun viestintästrategia

Posion peruskoulun viestintästrategiassa on kuvattu kodin ja koulun väliseen viestintään liittyviä periaateita.

Opiskeluhuollon suunnitelma

Posion esi- ja perusopetuksella sekä lukiokoulutuksella on yhteinen opiskeluhuollon suunnitelma. Suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021.

Ohjaussuunnitelma

Posion lukion ohjausuunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

Suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

Tasa-arvosuunnitelma

Suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

Tieto- ja viestintäteknologia

Posion peruskoulun ja lukion TVT-strategia esittelee koulumme tieto- ja viestintäteknologian laitteiston, taitojen ja käytön tilanteen vuonna 2020. Opetussuunnitelmasta on poimittu tavoitteita, joiden toteuttaminen vaatii tiettyjä resursseja tieto- ja viestintäteknologian osalta. Strategia on laadittu näiden tavoitteiden pohjalta mahdollistamaan nykyaikaisen opetuksen ja oppimisen. Strategia on laadittu vuosille 2020-22.

Viimeksi muokattu 3.8.2021