Haku

Koulujen suunnitelmia ja sääntöjä

Poissaoloihin puuttumisen porrasmalli

Syksyllä 2023 voimaan astunut opiskeluhuollon lakiuudistus velvoittaa kouluja seuraamaan ja puuttumaan opiskelijoiden poissaoloihin entistä varhaisemmassa vaiheessa. Osaamiskampuksen opiskeluhuoltoryhmä on laatinut Poissaoloihin puuttumisen porrasmallin. Mallin työstäminen on tehty yhteistyössä Sitouttava kouluyhteistyö -hankkeen toimijoiden kanssa. Porrasmallin tueksi on laadittu myös Ohje sairauspoissaoloista.

Puheeksi ottamisen porrasmalli

Puheeksi ottamisen porrasmallin tarkoitus on yhtenäistää koulun käytänteitä liittyen siihen, milloin huolenaiheet otetaan puheeksi ja kenen kanssa. Mallin tarkoitus on yhtenäistää koulun käytäntöjä puheeksi ottamiseen ja kirjaamiseen liittyen.

Posion peruskoulun viestintästrategia

Posion peruskoulun viestintästrategiassa on kuvattu kodin ja koulun väliseen viestintään liittyviä periaateita.

Opiskeluhuollon suunnitelma

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Posion kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma on päivitetetty keväällä 2023.

Ohjaussuunnitelma

Posion lukion ohjausuunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

Suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä.

Tasa-arvosuunnitelma

Suunnitelma on päivitetetty keväällä 2023.

Tieto- ja viestintäteknologia

Posion peruskoulun ja lukion TVT-strategia esittelee koulumme tieto- ja viestintäteknologian laitteiston, taitojen ja käytön tilanteen vuonna 2022. Opetussuunnitelmasta on poimittu tavoitteita, joiden toteuttaminen vaatii tiettyjä resursseja tieto- ja viestintäteknologian osalta. Strategia on laadittu näiden tavoitteiden pohjalta mahdollistamaan nykyaikaisen opetuksen ja oppimisen. Strategia on laadittu vuosille 2023-2025.

Viimeksi muokattu 1.9.2023