18 °C
Haku

Koulujen suunnitelmia ja sääntöjä

Posion peruskoulun viestintästrategia

Posion peruskoulun viestintästrategiassa on kuvattu kodin ja koulun väliseen viestintään liittyviä periaateita.

Opiskeluhuollon suunnitelma

Posion esi- ja perusopetuksella sekä lukiokoulutuksella on yhteinen opiskeluhuollon suunnitelma. Alla oleva suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021. Se on käsitelty opiskeluhuoltoryhmässä, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Se on kuitenkin julkaistu koulun kotisivuilla, jotta opiskelijat ja huoltajat voivat tutustua siihen ja kommentoida suunnitelmaa ennen sen hyväksymistä.

Ohjaussuunnitelma

Alla oleva suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Suunnitelma on kuitenkin julkaistu koulun kotisivuilla, jotta opiskelijat ja huoltajat voivat tutustua siihen ja kommentoida suunnitelmaa ennen sen hyväksymistä.

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä

Alla oleva suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Suunnitelma on kuitenkin julkaistu koulun kotisivuilla, jotta opiskelijat ja huoltajat voivat tutustua siihen ja kommentoida suunnitelmaa ennen sen hyväksymistä.

Tasa-arvosuunnitelma

Suunnitelma on päivitetetty keväällä 2021 lukion opetussuunnitelmatyön yhteydessä, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Suunnitelma on kuitenkin julkaistu koulun kotisivuilla, jotta opiskelijat ja huoltajat voivat tutustua siihen ja kommentoida suunnitelmaa ennen sen hyväksymistä.

Tieto- ja viestintäteknologia

Posion peruskoulun ja lukion TVT-strategia esittelee koulumme tieto- ja viestintäteknologian laitteiston, taitojen ja käytön tilanteen vuonna 2020. Opetussuunnitelmasta on poimittu tavoitteita, joiden toteuttaminen vaatii tiettyjä resursseja tieto- ja viestintäteknologian osalta. Strategia on laadittu näiden tavoitteiden pohjalta mahdollistamaan nykyaikaisen opetuksen ja oppimisen. Strategia on laadittu vuosille 2020-22.

Viimeksi muokattu 11.5.2021